Uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych

Rekolekcje dla uczniow17 marca 2018 r. odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. W nauce głoszonej do uczniów klas I - V rekolekcjonista o. Wojciech Bieszke, redemptorysta z Torunia, przedstawił siedem grzechów głównych jako siedmiu przeciwników Pana Jezusa. Każdy grzech był skojarzony ze zwierzęciem, jego wyglądem i sposobem życia, np. paw uosabiał grzech pychy. W rozmowie z kaznodzieją dzieci uświadamiały sobie na podstawie przykładów z własnego życia, co jest dobrem, a co złem. Prezentacja multimedialna przygotowana przez o. Wojciecha umożliwiła dzieciom w zrozumienie trudnych treści teologicznych. Na zakończenie nauki uczniowie wspólnym śpiewem pieśni „Przepraszam Cię Boże” wyrazili swój żal za grzechy.
Spotkanie z uczniami klas VI - IX kaznodzieja rozpoczął od modlitwy do Ducha św. , by zagościł w każdym, by przywrócił do serc Wiarę, Nadzieję i Miłość. Rekolekcjonista przytoczył bajkę, w której stary diabeł uczył młodego sztuki kuszenia. Jednak to młode licho zdystansowało doświadczonego kusiciela wiedząc, że ludzie coraz częściej znajdują wymówkę mówiąc: zrobię to – później. Później pójdę do spowiedzi, później przeproszę, później, później... Wpadają w diabelską pułapkę, bo później może nie być. Ojciec przypomniał zgromadzonym, że niezwykle ważną sprawą jest rachunek sumienia i rozliczenie się w sakramencie spowiedzi z własnych grzechów i zaniedbań względem Boga i bliźniego. Analizując siedem grzechów głównych przedstawił wszystkim codzienne uchybienia.
Uświadomił rolę wielkiego postu, który jest szczególnym czasem nawrócenia poprzez zmaganie się ze złem, ze swoimi słabościami. Dowcip o leniwcach wskazał zebranym jak często przez zwykłe lenistwo ludzie nie podejmują pracy nad sobą i nie chcą zmienienić swoich złych przyzwyczajeń.
Uczniowie poruszeni nauką i przytoczonymi przykładami odmówili wspólnie modlitwę i po udzielonym błogosławieństwie rekolekcjonisty wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a później przystąpili do sakramentu pokuty.