Dzień Matki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

dzien matkiW sobotę, 12 maja 2018 r , tuż przed feriami, odbyła się w szkole uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Licznie zgromadzonych powitała serdecznie pani mgr Barbara Kłopotowska, która wraz z panem mgr. Karolem Janiszkiem i klasą IV przygotowała akademię. Fotografie dzieci i zamknięte w sercu podziękowanie stanowiły ładną dekorację. Seria wzruszeń rozpoczęła się od wiersza: „Jest takie słowo, przy którym inne słowa bledną - Matka”. Dzieci opowiadały o zwyczajnym dniu mamy, o niezbędności w porządkowaniu uczniowskiego świata. Z dużym wyczuciem uczniowie odegrali scenki z życia rodziny, które zostały nagrodzone wielkimi brawami. Gromko i radośnie odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
W imieniu Rady Rodziców p. Jakub Lubieniecki podziękował mamom i tatom za pomoc w ułatwianiu życia Szkoły, życzył radości i dumy z dzieci. Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak przyłączyła się do wyśpiewanych i wyrecytowanych życzeń. Dziękowała za podjęty trud dowożenia dzieci w soboty do szkoły, dbanie o ich wychowanie religijne i w duchu polskości. Życzyła zdrowia i konsekwencji w wychowaniu, przypominając aforyzm „Ojciec jest głową rodziny, a matka jej sercem”. Splendoru zgromadzonym ojcom dodały słowa „Niektórzy ludzie nie wierzą w superbohatera - ale oni nigdy nie poznali mojego taty”!
I to były piękne refleksje - w dniu Mamy i Taty. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Pliszka przyłączyła się do wspólnych powinszowań i podziękowała autorom uroczystości. Dzieci wręczyły Mamom róże z serdecznym całusem, po czym Rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek.