Zakończenie roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

Zakonczenie roku szkolnego H8 lipca 2018 r. dziękczynna Msza św. w kościele św. Józefa rozpoczęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Dziękowano Panu Bogu za dar zdrowia, nauki, rodziców i nauczycieli. Ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki podczas kazania przywołał opowieść o rybie spełniającej rosnące zachcianki człowieka, który w swej pysze nie miał umiaru i nie potrafił dziękować za otrzymane dary. Uczniowie w lot pojęli nauki, mówili o potrzebie dziękowania Bogu i tym, którzy wiodą je przez życie. Ojciec proboszcz podkreślał, że miniony rok szkolny był bogaty w wydarzenia: przedsiewzięcia poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, 25-lecie pracy dyrektor szkoły pani mgr Maryli Majchrzak. Z wielkim uznaniem mówił o posłudze naszej Dyrektor. I dziękował za jej ofiarną pracę.
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali przy kościele. Przybyłych witała piękna dekoracja przedstawiająca pewnie płynący po wzburzonym morzu żaglowiec. Ten porywający widok był dziełem pani Agnieszki Oćwiei, która świetnie oddała burzliwe dzieje życia szkolnego. Przy szkolnym sztandarze odśpiewano hymn Polski. Ojciec proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego i bogatego w wydarzenia końca roku szkolnego. Dziękował za posługę ojcu Rafałowi Nowakowi, który od września będzie katechetą w szkole na Neuperlachu, pani Jolancie Stolarczyk - nauczycielce odchodzącej z naszego przedszkola. Następnie zabrał glos Konsul Generalny RP w Monachium - pan Andrzej Osiak życząc, by nadchodzące wakacje były czasem odpoczynku i zbierania sił do pracy na nowy rok szkolny. Stwierdził, że Szkola świetnie żegluje, gdyż jest wzorowo prowadzona, a nauczyciele dokładają starać, by uatrakcyjniać proces nauczania. Zachęcał rodziców, by nie ustawali w wysilku dowożenia dzieci do polskiej Szkoły - jest to trud, który zawsze się opłaci. Przyszedł czas podsumowań i pani dyrektor wyliczyła, jak wiele imprez, uroczystości i konkursów przeprowadzono w tym roku szkolnym. Wspomniała o wycieczce do Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękowała nauczycielom i katechetom, podkreślała wspaniałe rezultaty współpracy z Radą Rodziców. Z radością mówiła o współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, której zawdzieczamy pomoc uzyskiwaną dla Szkoły z Senatu RP. Poprosiła na podium dziewczęta i chłopców, którzy w tym roku osiągnęli z wszystkich przedmiotów oceny celujące i wzorowe zachowanie.
Nastepnie przyszła kolej na laureatów XIV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech - Magdalene Lubieniecka, Natalie Katona i Piotrusia Lubienieckiego. Jesteśmy dumni z was - mówiła nasza Szefowa w imieniu społeczności szkolnej. Nauczycielka j.polskiego pani Katarzyna Sobolewska przypomniała laureatów Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej: Antonię Mintzlaff, Natalię Katona, Nikodema Oćwieję, Damiana Wilgockiego, Danielę Retsias, Julię Pliszkę, Julię Kast i Julię Cap, która wzruszyła zebranych piękną deklamacją wiersza o Ojczyźnie. Pani dyrektor wręczyła zwycięzcom konkursu nagrody – okolicznościowe statuetki. Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się niezwykle żywiołowa, rozśpiewana i roztańczona część artystycza. Blaski i śmiesznostki życia uczniowskiego przewijały się przed oczami widzów jak w kalejdoskopie. Odrobinę, ale tylko odrobinę powagi wprowadziło pożegnanie klasy III gimnazjum. Dorodny absolwent oznajmił: „Przyszedłem do tej szkoły, gdy miałem 5 lat. I zostałem. Najstarsza klasa przygotowała o sobie świetny filmik przedstawiający czas wieloletniego pobytu w Szkole. Uśmiechniętych, ale też i wzruszonych żegnali młodsi koledzy i koleżanki. Pani dyrektor, dziękowała za ciekawą prezentację i wspólnie spędzony czas, w którym młodzi ludzie poznawali polskie dzieje, pogłębili wiarę, nawiązali przyjaźnie. Zachęcała, by wznosili się na szczyty, ale przy tym, by pozostali wierni wartościom wyniesionym ze szkoły, by zawsze wybierali w życiu to, co dobre i uczciwe, by pozostali wierni Bogu i ojczystym korzeniom.
Wychowawczyni klasy pani mgr Ewa Bednorz wręczyła świadectwa, a pan Konsul - z okazji wyjątkowego dla Polaków i Polski roku - wręczył każdemu absolwentowi biało-czerwoną flagę. Rodzice klasy gimnazjalnej na ręce ojca probosza i dyrektor Szkoły wręczyli tablo. Podziękowaniom towarzyszyły kwiaty i utwór muzyczny zagrany na flecie przez absolwentkę Julię Kast. Kolejną dedykacją dla świętujących swoje jubileusze: Polski i naszej pani dyrektor był polonez zatańczony przez ubranych w kolorze biało-czerwonym uczniów. Na ich piersiach dumnie widniało logo Szkoły.
A to wcale nie był koniec świętowania, naszej radości i dumy ze Szkoły i Jej Dyrektora! Wystrzeliły fajerwerki i na salę wjechał wielopiętrowy, okazały tort. Pani dyrektor coraz trudniej było panować nad wzruszeniem. Przewodnicząca Rady Rodziców i wicedyrektor Beata Tomczyk-Paniak w imieniu wspólnoty szkolnej dziękowały serdecznymi słowami Jubilatce, zaś Ona wszystkim za wszystko. I konferansjerom prowadzącym program i reżyserowi tego olbrzymiego przedsiewzięcia pani Ewie Bednorz.
Przyszedł moment, w którym pani dyrektor Maryla Majchrzak odniosła się do swojego jubileuszu. Wdzięczne słowa skierowała do ojca proboszcza, dzięki któremu w tej, choć trochę innej szkole, rozpoczęła pracę, który obdarzył Ją zaufaniem. Dziękowała za wyrazy uznania i gratulacje. Dziękowała panu Bogu, że choć zmieniała się szkoła, katecheci i nauczyciele - pozostał niezmienny cel, który tej wyjątkowej Szkole przyświecał od początku: przekazywanie dziedzictwa wiary i polskości młodemu pokoleniu Polaków.
Z szacunkiem wspominała poprzedników: dr Dorotę Wieluńską i prof. Piotra Małoszewskiego, którzy tworzyli tradycje Szkoły i przyczynili się do jej rozwoju i wizerunku w środowisku. Mile wspominała pracę z panią Ewą Wczasek, ojcami redemptorystami: Tomaszem Sadowskim, Krzysztofem Bielińskim, Mariuszem Mazurkiewiczem, Bogdanem Nieciem, siostrami zakonnymi: s. Anną Flasza, s. Małgorzatą Kierznowską. Dziękowała nauczycielom i katechetom, osobom pracującym dawniej w Komitecie Rodzicielskim, a teraz w Radzie Rodziców. Na ręce pana konsula generalnego złożyła podziękowania za miłą i owocną współpracę z przedstawicielami konsulatu RP w Monachium. Dziękowała również swojej rodzinie. Z wielką wdzięcznością zwróciła się do osób, które zorganizowały jubileusz: wicedyrektor pani mgr Beacie Tomczyk - Paniak, paniom: Agnieszce Oćwiei, Urszuli Pliszce, Teresie Wilgockiej i wszystkich, którzy je wspomagali... „Proszę o obfitość darów Bożych dla tworzących dzisiaj wspólnotę szkolną”.
Radosna atmosfera towarzyszyła rozdaniu świadectw uczniom poszczególnych klas wraz z gazetką opisującą całoroczne wydarzenia szkolne. Na koniec zostaliśmy zaproszeni przez pania dyrektor na degustacje pysznego tortu. Niech żyją wakacje - i ... jubileusze!