Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

Rozp. H„Oto jest dzień, który dał nam Pan” ochoczo i radośnie zaśpiewali wszyscy, którzy przybyli 15 września 2018 r.do kaplicy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice i pedagodzy wzięli udział w uroczystej Mszy św., którą celebrował ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki. Na początek serdecznie pozdrowił dzieci i dorosłych. Szczególnie powitał nowych nauczycieli – katechetów: o. Adama Dudka CSsR i panią Urszulę Czuczwarę. Wskazał, iż szkoła jest miejscem przyjaznym, choć w niej nie zawsze jest łatwo, gdyż ma zadanie kształtowania i wychowania szlachetnego i mądrego człowieka. Na Mszę św. dzieci przyniosły tornistry z przyborami szkolnymi zaś ojciec proboszcz ... filiżankę, która spełniła ważną rolę w przytoczonej opowieści o garncarzu: Rzemieślnik mozolnie pracował, by z niekształtnego kawałka gliny uformować, wypalić, a następnie stworzyć piękną i użyteczną filiżankę. Dzieci bez trudu odgadły, że to porównanie do kształtowania i wychowania młodego człowieka, który czasami opiera się i nie rozumie dlaczego rodzice i nauczyciele wymagają i nakłaniają do nauki. Szkoła jawi się jako miejsce trudu, zaś - krzyż jest podejmowaniem tego trudu, by wyrosnąć na wartościowych ludzi, wymagających od siebie - jak nauczał nasz wielki Patron. Po błogosławieństwie kapłana uczniowie udali się na pierwsze lekcje. W historii naszej szkoły rozpoczął się 34 rok działalności.