Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

Dzien Edukacji HW sobotę, 13 października 2018 r. w SPO im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków w poczet społeczności szkolnej i Dzień Komisji Edukacji Narodowej - święto szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wszyscy tego dnia wyglądali pięknie - ale szczególnie Pierwszaki: w biretach. Wspaniale zaprezentowały się, złożyły ślubowanie na sztandar szkoły i zostały pasowane ogromnym ołówkiem przez panią dyrektor Marylę Majchrzak na uczniów naszej Szkoły. Ukoronowaniem wydarzenia było wręczenie najmłodszym uczniom pamiątkowych dyplomów i okolicznościowych podarków. Ceremonią przejęte były zarówno dzieci jak i ich rodzice!
Akademię poprowadziła Magdalena Lubieniecka - uczennica kl. VIII, która pięknie podziękowała katechetom i nauczycielom za ich pracę wymagającą cierpliwości i serdecznego pochylenia się nad każdym uczniem. Z radośnie wyśpiewanej piosenki wynikało, że nauczyciel odczarowuje złe nastroje i posiada cierpliwość - mniej więcej - stu aniołów.
Wszyscy zebrani obejrzeli inscenizacje baśni ,,Szewczyk Dratewka” w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ich przekonująca gra aktorska, kostiumy i znakomicie dobrane rekwizyty zachwyciły widzów. Autorkami przedsięwzięcia były panie: Jolanta Stolarczyk i wicedyrektor szkoły Beata Tomczyk – Paniak. Towarzyszył im pan Karol Janiszek.
Pani dyrektor Maryla Majchrzak podziękowała za piękny spektakl i stwierdziła, że podobnie jak bohater baśni są w naszej szkole pracowici nauczyciele, którzy starają się pomagać każdemu uczniowi. Życzyła pedagogom zdrowia, nieustannego zapału i aby niełatwa praca dydaktyczno-wychowawcza spotykała się ze zrozumieniem i społecznym uznaniem. Przytoczyła slowa wielkiego pedagoga Janusza Korczaka:
„Daj dzieciom dobrą wolę
daj wysiłkom ich pomoc
ich trudom błogosławieństwo
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,
ale najpiękniejszą...”
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Pliszka złożyła serdeczne życzenia pedagogom, dopełnieniem których były przepiękne róże i słodki poczęstunek.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech” poprzez Fundację Wolność i Demokracja.