Szczególna lekcja historii w SPO im. Jana Pawła II

lekcja copyGrudzień zaczął się w naszej szkole bardzo interesująco. 1 grudnia 2018 r. odbyła się zupełnie inna, od wszystkich dotychczasowych, lekcja historii, którą poprowadził pan Mieczysław Przybysz – członek Związku Strzeleckiego z oddziału w Bydgoszczy, odznaczony w listopadzie br. medalem Pro Patria przyznawanym za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani dyrektor Maryla Majchrzak serdecznie powitała gościa, przypominając o trwającej ciągle 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do jej słów nawiązał nauczyciel z Bydgoszczy, przypominając słowa marszałka Piłsudskiego, że niepodległość jest stanem, o który nieustannie trzeba dbać. Słowom prelegenta towarzyszył pokaz rozmaitych przedmiotów, związanych z jego pasją - wojskiem polskim.
Zgromadzeni oglądali mundury, które kiedyś należały do bliskich krewnych mówiącego. Bez wątpienia były to dzieje polskiego oręża począwszy od obrony Warszawy w 1939, po niezwyciężonych „czarnych diabłów” gen. Maczka i zamordowanych podstępnie w Charkowie. Uczniowie mogli założyć mundury i hełmy np. z okresu Powstania Warszawskiego. Słuchali opowieści o żołnierskich butach, bagnetach, dowiedzieli się, że chlebak służył żołnierzom również do ... przenoszenia granatów. Pan Przybysz wielokrotnie podkreślał, że historia jest materią żywą. Zachęcał do słuchania rodzinnych dziejów, do rozmów z bliskimi o polskich korzeniach - póki możemy więcej dowiedzieć się jeszcze od żyjących uczestników wydarzeń. Gość wręczył nagrody książkowe najbardziej aktywnym uczniom. Pani dyrektor serdecznie dziękowała prelegentowi za tę fascynującą, pokazową lekcję z wykorzystaniem bogatego zbioru pamiątek i obdarowala go niespodzianką. To był niezwykle pouczający dzień w naszej Szkole!