Spotkania wigilijne w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

wigilie klasoweW sobotę, 15 grudnia 2018 r. po pierwszych lekcjach poświęconych polskim tradycjom Bożego Narodzenia uczniowie wraz z nauczycielami udali się do kaplicy na nabożeństwo, po którym ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki pobłogosławił opłatki. Następnie w klasach dzieci wysłuchały fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Kosztowaniu świątecznych smakołyków, przygotowanych przez rodziców, towarzyszył śpiew kolęd i wspomnienia wigilijne z poprzednich lat. Po południu przy świątecznym stole spotkali się wspólnie katecheci, nauczyciele i rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców.