Jasełka i opłatek parafialny w sali przy kościele św. Józefa

Jaselka H27 stycznia 2019 r. w sali przy kościele św. Józefa odbyły się jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Ich przesłanie zawarte było w słowach: „Wierzę”, to właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy- Bóg się rodzi w człowieku. Młodzi aktorzy dokumentowali, że: „Przecież my wiemy, to juz wszystko było, prawdziwie w ludzkim świecie się wydarzyło, Bóg jako Dziecię nam się narodził, dał ludziom zbawienie, niebo – otworzył”. Jednak człowiek zostaje wystawiony na pokuszenie, zło wszechobecne krzykliwe, kolorowe, które wabi i kusi. Zło, które wie, że „Jezus, syn Boży, gotów piekło zrujnować”. Złu przeszkadza rodzina, w której panuje przyjaźń, odpowiedzialność i wzajemny szacunek. Zło robi wszystko, by zamienić czas święty - na czas – sklepowy, by zniweczyć świętość. Dzieciątko - Bóg wcielony- jest jak było - od początku świata i pozwala człowiekowi odnaleźć do siebie drogę.
Dzieci prezentujące odwieczny temat wcielenia napełniały serca zebranych radością i nadzieją. Zdolne, wesołe, recytujące i śpiewające zostały wsparte kolegami grającymi na instrumentach. Towarzyszyli im pani Kasia Sobolewska – reżyser jasełek, pan Karol Janiszek i pan Jakub Lubieniecki z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.
Po misterium jasełkowym o. proboszcz dr Stanisław Pławecki pobłogosławił opłatki i złożył życzenia parafianom na nowy rok. Pomyślności i wszelkiego dobra życzył również zebranym konsul generalny RP w Monachium pan Andrzej Osiak. Łamiąc się opłatkiem wszyscy wszystkim okazywali serdeczność i życzliwość. Miły nastrój, rodaków rozmowy i słodki poczęstunek wypełniły to szczególne niedzielne popołudnie.