XV Olimpiada Języka Polskiego w SPO im. Jana Pawła II

OlimpiadaW sobotę, 23 lutego 2019 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła odbył się II etap XV edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Na początek uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością gramatyki i ortografii polskiej w I etapie otrzymali gratulacje i nagrody ufundowane przez szkołę, a następnie przystąpili do kolejnych zmagań. Ich zadaniem była umiejętność wypisania się na jeden z kilku wybranych tematów opracowanych przez Komitet Organizacyjny OJP. Piszącym towarzyszyły nauczycielki j. polskiego służąc radą i potrzebnymi wskazówkami. Rada Rodziców zadbała o poczęstunek, aby laureaci mogli rozwinąć swe skrzydła.