Majówka Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

majowka1 maja 2019 r. na łące przy Lußsee odbyła się majówka szkolna połączona z festynem sportowym dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami. Już od wczesnego przedpołudnia gromadzili się chętni do wspólnego spędzania czasu na łonie natury. Rada Rodziców przygotowała grillowane mięsa, a wszyscy uczestnicy zadbali o różnorodne sałatki i domowe wypieki. Przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie zostały zorganizowane przez nauczycielki: Sylwię Mielko, Celinę Szczepanik i Monikę Bartczak zawody sportowe i konkursy sprawnościowe w konkurencjach indywidualnych i grupowych. Najwięcej emocji dostarczyły zawody, w których uczestniczyli rodzice ze swoimi pociechami. Rozegrany został również mecz piłki nożnej, w którym z dużym powodzeneniem brał udział o. wikariusz Adam Dudek.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody za sportową postawę. W sympatycznej atmosferze spędzano czas do późnych godzin popołudniowych.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja”.