Pani Maryla Majchrzak, dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

majchrzak aW sobotę, 25 maja 2019 r. w Konsulacie Generalnym RP w Monachium odbyła się uroczystość odznaczenia pani mgr Maryli Majchrzak dyrektora Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Po odczytaniu Laudacji przez p. Beatę Paniak, aktu dekoracji dokonał p. Andrzej Osiak Konsul Generalny.
Na uroczystość przybyli: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki, rodzina, nauczyciele szkoły przy Hessstr., przedstawiciele rodziców, uczniów, poczet ze sztandarem szkolnym oraz grono znajomych.
Po wystąpieniu wzruszonej pani Maryli Majchrzak, która skierowała podziękowania za przyznane odznaczenie Prezydentowi RP, Konsulowi Generalnemu i wyraziła wdzięczność wszystkim inicjatorom za nominację do tej szczególnej nagrody odbył się koncert uczniów szkoły.Utwory wykonane na fortepianie i skrzypcach przez młodziutkich artystów zachwyciły przybyłych i ubogaciły to wyjątkowe wydarzenie.
Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia.
 
Pani mgr Maryla Majchrzak rozpoczęła pracę w szkole przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium w lutym 1993 r. Od 1999 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły, by w roku 2010 przejąć obowiązki dyrektora równocześnie ucząc języka polskiego w klasach starszych.
Jej największą pasją byli i są Jej uczniowie. Ucząc języka polskiego koncentruje się nie tylko na pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim na przekazywaniu wartości patriotycznych, elementów polskiej kultury i tradycji w duchu wartości chrześcijańskich. Pomaga uczniom odkrywać ich talenty, a tym samym własną drogę. Jest przez nich niezwykle ceniona. Pani Dyrektor przywiązuje szczególną wagę do uczestnictwa uczniów w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech. Dzięki jej zaangażowaniu biorą oni rokrocznie w niej udział odnosząc sukcesy i często stając się laureatami finału.
Pani Majchrzak jest inicjatorką wielu konkursów recytatorskich na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym we współpracy ze SPO im. Michała Kozala na Neuperlachu. Jako członkini Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest autorką programów słowno-muzycznych oraz organizatorem wieczorów poetyckich, w których bierze udział wielu naszych uczniów. Wielokrotnie reżyserowała jasełka, które są widowiskiem religijnym, a równocześnie dobrą okazją do doskonalenia znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
Pani Maryla nie boi się nowych wyzwań czy eksperymentów, typu: otwarcie niedzielnej grupy dla maluszków, sprowadzanie do szkoły teatru z Polski, organizowanie wycieczek, przyciąganie do szkoły ciekawych ludzi. Od wielu lat jest głównym redaktorem biuletynu szkolnego
Pani Maryla Majchrzak była inicjatorką opracowania i wprowadzenia symboli szkolnych: motta, logo, sztandaru oraz hymnu. Przyczyniła się do nadania szkole imienia Jana Pawła II, co miało miejsce w 2005 r.
Za wieloletnią działalność edukacyjną i pielęgnowanie polskości w środowisku Polonii monachijskiej otrzymała w 2008 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Pani mgr Maryla Majchrzak działała również ofiarnie przez 12 lat w Radzie Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej pracując aktywnie w Komisji Kultury i przez 8 lat pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Rady. Za wyjątkowe zangażowanie w pracę społeczną i zasługi dla polskiego Kościoła na Emigracji otrzymała w 2006 r. wysokie odznaczenie - medal Exuli Bene de Ecclesia Merito przyznane przez ks. abp. Szczepana Wesołego, byłego Delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Społeczność parafialna gratuluje Pani Maryli Majchrzak odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi i życzy kolejnych sukcesów w pracy pedagogicznej, w życiu osobistym oraz na polu promowania polskości.

(fragmenty Laudacji p. Beaty Paniak)