Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

zak. rok HW niedzielę, 2 czerwca 2019 r. uroczystą Mszą św.pod przewodnictwem o. proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego w kościele św. Józefa rozpoczęło się świętowanie zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Wikariusz o. Adam Dudek wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym mówił o owocach pilnej pracy oraz o wdzięczności. Uczniowie i rodzicie aktywnie włączyli się w Eucharystię biorąc udział w liturgii słowa, procesji eucharystycznej oraz jako schola. W kościele był obecny poczet sztandarowy, dekoracja z wizerunkiem Patrona SPO Jana Pawła II oraz motto: „Wierni Bogu i ojczystym korzeniom”. Po Mszy św. uczniowie mogli posilić się poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Ojciec proboszcz przedstawił zaproszonych gości: wicekonsula p. Piotra Zmyślonego oraz przewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech p. Andrzeja Halembę z małżonką Beatą. Ojciec Pławecki poinformował zebranych o przyznaniu p. dyrektor Maryli Majchrzak Złotego Krzyża Zasługi, wręczonego jej 25 maja br. w konsulacie RP w Monachium. Do społeczności szkolnej przemówił następnie p. Piotr Zmyślony, który po raz pierwszy był gościem SPO im. Jana Pawła II. Część artystyczną akademii przygotowała p. Genowefa Bialkovski, wychowawczyni kl. VIII. Jej uczennice i uczniowie żegnali się tego dnia z nauczycielami, katechetami, koleżankami i kolegami. Ich rodzice na ręce Zarządu Szkoły złożyli pamiątkowe tablo. Po złożeniu przez p. dyrektor życzeń absolwentom nastąpiła seria podziękowań dla przewodniczącego Zarządu Szkoły o. Stanisława Pławeckiego, Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz Rady Rodziców. Na koniec zostały rozdane świadectwa. Każdy uczeń otrzymał tradycyjnie pamiątkę w postaci książki. Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!