Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022

rozp. roku szkolnego 20Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium 18 września rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 2021/2022 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium.
Nauczyciele oczekiwali na uczniów po raz pierwszy w nowej siedzibie szkoły w budynku Maria-Ward-Gymnasium, niedaleko zamku Nymphenburg. Wszystkim towarzyszyła ogromna radość, ale również niepewność odnośnie możliwości kontynuowania nauki w kolejnych miesiącach. Uczniowie rozpoczęli zajęcia w 14 oddziałach w klasach 0 - 8.
Następnego dnia, 19 września w kościele św. Józefa odbyła się uroczysta Msza święta, którą celebrowali o. Rafał Nowaki i diakon Marek Nawrocki pod przewodnictwem Ojca proboszcza dr Stanisława Pławeckiego.
Ojciec proboszcz przywitał wszystkich zgromadzonych: konsula RP w Monachium p. Marcina Króla, dyrekcję szkoły, pedagogów, uczniów i rodziców. Wyjaśnił, że jest wiele miejsc, gdzie można wybrać się, by świętować wspólnie rozpoczęcie roku szkolnego, np. do Disneylandu bądź do innego parku rozrywki. Jednak wspólnota Szkoły Przedmiotów Ojczystych zgromadziła się podczas Eucharystii w kościele, ponieważ to właśnie tam znajduje się najważniejszy Nauczyciel - Chrystus.
Na zakończenie Mszy świętej kapłan udzielił wszystkim błogosławieństwa Bożego na rozpoczęty rok szkolny i wierni odśpiewali Hymn Szkoły.Uczniowie i pedagodzy "wierni Bogu i korzeniom swej ojczyzny", otoczeni opieką Patrona – św. Jana Pawła II rozpoczęli kolejny rok wędrówki szkolnym szlakiem.
Równolegle zajęcia szkolne rozpoczęły sie w oddziale przedszkolnym i w zerówce na Neupelachu.