Dzień Patrona w SPO im. Jana Pawła II przy Heßstr.

patron szkoly 127 kwietnia 2013 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Heßstr. uroczyście obchodzono Dzień Patrona.
Święto rozpoczęła Msza św. podczas, której uczniowie, nauczyciele i rodzice  dostąpili ogromnego zaszczytu - zostali przez ojca  proboszcza dra Stanisława Pławeckiego pobłogosławieni relikwią krwi błogosławionego Jana Pawła II.
Po Mszy św. wzruszeni udali się na akademię, którą wraz z uczniami szkoły i p. Karolem Janiszkiem przygotowała p.Genowefa Bialkovski. Portret Ojca Świętego i napis: Najpiękniejszy człowiek naszych czasów - błogosławiony Jan Paweł II - patron naszej szkoły - witały uczestników uroczystości. Po raz pierwszy piękny sztandar SPO trzymał rodzic, p. Sebastian Fesser.
Akademia ukazywała osobowość papieża - człowieka pokoju: „Bez wojen, nienawiści, uprzedzeń do swych bliskich, Nauczałeś Ojcze Święty, Nauczałeś”.
Autorka spotkania wplotła w uroczystość niezwykłe momenty pontyfikatu i mogliśmy usłyszeć głos Jana Pawła II., Jego  śpiew i słowa do rodaków: „Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Słyszeliśmy, jak Wzywał Pannę Świętą, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, a także chwytające za serce słowa: „O, ziemio polska, ziemio piękna, ziemio moja”. Uczniowie biorący udział w  akademii umieszczali na planszy informacje będące wynikiem prezentacji Jego drogi życiowej: Wielki misjonarz, Wielki sługa Boży, Apostoł pokoju, Nauczyciel narodów, Mąż boleści,Człowiek modlitwy, Ojciec pojednania,Wielki patriota,Wielki Polak.
Śpiewaliśmy  „Barkę” podkreślając jej  przesłanie: „Moim skarbem są ręce gotowe do pracy  z Tobą i czyste serce...” Na tle melodii „Góralu...”  wysłuchaliśmy słów wiary, przypomnienia i wyzwania, byśmy mieli ufność, byśmy w chwilach słabości szukali pomocy u Boga, któremu wierni byli nasi ojcowie.
Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak podziękowała występującym i autorce akademii. Prosiła, by zastanowić się nad sobą, by przeanalizować, jakimi ludźmi jesteśmy w rodzinie, w szkole, w klasie w aspekcie słów Jana Pawła II, zaznaczyła że Wielkość człowieka mierzy się miłością. A mając na uwadze życie i posługiwanie Papieża, zachęcała do pracy nad sobą, by być lepszym. Ojciec proboszcz  również był poruszony przesłaniem uroczystości, podkreślił widoczną miłość  p. G. Bialkovski do naszego Patrona i prosił, byśmy modlili się o ogłoszenie Go świętym .
Gościem uroczystości była p. Alina Richter - wiceprezes Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, której obecność sprawiła nam radość.
Pożegnaniu towarzyszyły słowa dyrektor szkoły, byśmy starali się więcej Być, niż Mieć. Uczniowie na pamiątkę tego pięknego spotkania otrzymali wizerunki Jana Pawła II, papieża z dalekiego kraju - z naszej Ojczyzny. Z Polski.