Uroczystości w KZ Dachau w 70-tą rocznicę śmierci bł. ks. Wincentego Frelichowskiego

dachau 2W poniedziałek 23 lutego 2015 r. w późnych godzinach wieczornych na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Dachau pod Monachium odbyła się podniosła niemiecko-polska uroczystość upamiętniająca 70-tą rocznicę śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika niemieckich obozów koncentracyjnych.
Rozpoczęła ją okolicznościowa Msza św. w kaplicy „Najświętszej Krwi Chrystusa", w przyobozowym Karmelu, której przewodniczył ks. prałat Franz Josef Bauer były duszpasterz muzeum „KZ Dachau" w koncelebrze z niemieckimi i polskimi duchownymi. Biografię bł. ks. Wicka, patrona harcerstwa polskiego, przygotowała i odczytała pani Monika Neudert przewodnicząca niemieckiego „Kręgu Przyjaciół Błogosławionych z KZ Dachau" (www.selige-kzdachau.de).
Na uroczystości obok niemieckich gospodarzy licznie przybyli m.in. polscy harcerze z Monachium i z Dolnośląskiej Chorągwi ZHR z pocztem sztandarowym, przedstawiciele naszej parafii wraz z duszpasterzami, Konsul Generalna RP w Bawarii pani Justyna Lewańska, przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami hm. Teresa Ciesierska oraz członek Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich i prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski.
Po Mszy św., w zimową mglistą noc na placu przy obozie, odbyła się krótka akademia. Przy zapalonych świecach zostały odczytane po niemiecku fragmentu listów bł. ks. Frelichowskiego i wydarzenia z jego życia obozowego, podkreślające jego heroiczność, charyzmę i pełne zaufanie pokładane w Bogu.
Na zakończenie złożono wieńce i kwiaty przy kaplicy „Śmiertelnego Lęku Chrystusa" na terenie byłego obozu.