„Kościół wobec masonerii, masoneria wobec Kościoła“

MasoneriaW piątek 20 października 2017 r. po Mszy św. w kaplicy przy Hessstr. odbyła się prelekcja o. dra Macieja Sadowskiego pt. „Kościół wobec masonerii, masoneria wobec Kościoła“. Rok Fatimski skłania nie tylko do wgłębiania się w orędzia przekazane dzieciom przez Maryję ale też do spojrzenia na tło historyczne, okoliczności wśród których doszło do objawień. Portugalia od 1910 roku znajdowała się pod panowaniem masonów, wrogów Kościoła Katolickiego. Na prośbę o. proboszcza pracujący naukowo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie o. Maciej przekazał parafianom wiedzę na ten temat sine ira et studio – bez emocji na podstawie faktów. Masoneria, inaczej wolnomularstwo lub sztuka królewska to międzynarodowy lecz niejednorodny tajny ruch społeczny mający na celu opacznie pojmowane doskonalenie duchowe, jednoczenie ponad podziałami, czego skutkiem dziś jest globalizacja i dążenie do stworzenia światowego rządu. Wojna Krzyżowi Jezusa Chrystusa i kult ciała to ukryte cele masoneri. W 1717 r. w Londynie dwóch protestanckich pastorów i jeden świecki zawiązało pierwszą lożę, siedemdziesiąt lat później we Francji działa ich już 700. One doprowadzają do wybuchu krwawej rewolucji w 1789 r., szczytowego osiągnięcia masonerii, które niesie ze sobą ateizację, sekularyzację i synkretyzm religijny. Wolnść, równość, braterstwo zaowocowały krwią i uciskiem. Konstytucję USA tworzą masoni „państwowcy“.
Ojciec Maciej zaznaczył, że aż 70 % prezydentów amerykańskich należało do tego ruchu, min. Benjamin Franklin i George Washington. Masoni Fryderyk Wilhelm i caryca Katarzyna doprowadzili do rozbiorów Polski, czemu nie był w stanie zaradzić ostatni król Stanisław August Poniatowski, także mason. Wolnomularze objęli władzę we Włoszech (Maccini, Garibaldi), a nawet w Boliwii. Davoux wygnał św. Klemensa z Warszawy. Od 300 lat masoneria zaciekle walczy z Kościołem Katolickim poprzez kasaty zakonów, procesy wiernych i mordy traktując go ze względu na jego ogromną siłę duchową i scentralizowanie za jedynego wroga stojącego na drodze do objęcia władzy na świecie i stworzenia nowego porządku. Naśladowcami rewolucji francuskiej byli bolszewicy, któży wzniecając rewolucję w 1917 roku w Rosji krwawo niszczyli Kościół. Ukonstytuowane ateistyczne państwo sowieckie przez dziesięciolecia kontynułowało brutalne prześladowania. Kościół Katolicki od czasów jej powstania do dziś negatywnie odnosi się do masonerii. Stolica Apostolska wydała ponad 600 aktów prawnych dotyczących masonerii i postępowania wobec niej. Papież Klemens XIII w 1738 r. nałożył na wiernych wstępujących do masonerii karę ekskomuniki. Kanon 2335 CIC z 1917 r. mówił: kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi podlega ekskomunice. Do dziś katolików obowiązuje ogłoszona 26 listopada 1983 r. deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary podpisana przez kard. Josepha Ratzingera: „Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostanie niezmieniona, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostaje nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się więc w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej”. Polscy duchowni mieli ogromny wkład w obronę Kościoła przed wrogim działaniem lóż. Św. Maksymilian Kolbe widząc w Rzymie paradę masonów 100 lat temu założył Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie broniące Kościoła Katolickiego głównie poprzez modlitwę. Św. bp Józef Stanisław Pelczar w 1905 r. wydał fachową pozycję: „Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie“. Prymas August kard. Hlond doprowadził w 1938 r. do zdelegalizowania masonerii w Polsce. Znamienne były jego słowa: „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję“. Maryi zawierzył się św. Jan Paweł II po cudownym ocaleniu życia z zamachu 13.05.1981. Ojciec Maciej Sadowski zaznaczył, że panem historii jest Kyrios, czyli Bóg Zbawca działający w czasie łaski tzw. Kairos a nie spiskowcy. Licznie przybyli wierni mogli zadać o. Maciejowi pytania związane z tematem prelekcji. Bardzo ciekawe spotkanie zakończyło się późnym wieczorem modlitwą „pod Twoją