1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada1 listopada 2017 r. w uroczystość Wszystkich Świętych polska wspólnota parafialna w Monachium uczciła pamięć poległych za Ojczyznę Polaków, którzy spoczywają w mogiłach na cmentarzach w Monachium i okolicy.
O godz. 11.15 modlono się przy pomniku powstańców styczniowych, który znajduje się na starym południowym cmentarzu w centrum Monachium.
O godz. 14.00 pod przewodnictwem ojca proboszcza dra Stanislawa Pławeckeigo przy polskim pomniku na wzgórzu Leitenberg odbyło się nabożeństwo modlitewne za Rodaków poległych za Ojczyznę.
Następnie na cmentarzu Waldfriedhof w Dachau, przy działce, gdzie spoczywają Polacy odprawione zostało nabożeństwo za zmarłych. Zgromadzeni wierni w modlitewnej procesji przeszli pod Polski Krzyż.
Natomiast o godz. 16.00 w kaplicy sióstr karmelitanek na terenie obozu w Dachau była sprawowana Msza św., którą koncelebrowali: o. Rafał Nowak, o. dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Tomasz Sadowski oraz ks. dr Bogdan Piwowarczyk, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli m.in. uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala z pocztem sztandarowym. Po Mszy św. wyruszyła procesja do kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa, gdzie pod tablicą upamiętniającą poległych w Dachau polskich księży sprawowano nabożeństwo za zmarłych. Przedstawiciele Szkół Przedmiotów Ojczystych złożyli wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystościach brał udział Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium pan Andrzej Osiak. Pan Konsul na zakończenie podziękował wszystkim zgromadzonym za wspόlną modlitwę i pamięć o naszych Rodakach, ktόrzy polegli za wiarę i za to, że byli Polakami.