Środa Popielcowa

PopielecWieczorem w Środę Popielcową 14 lutego 2018 r. w kościele św. Józefa sprawowana była Msza św. koncelebrowana rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Główny celebans ojciec Piotr Podraza CSsR z Warszawy wygłosił kazanie po którym wierni przystąpili do obrzędu posypania głów popiołem. "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" to słowa przynaglające do nawrócenia, modlitwy i chrześcijańskiej pokuty. Ojciec proboszcz w ogłoszeniach parafialnych zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: drogi krzyżowej, gorzkich żali oraz rekolekcjach parafialnych, które umożliwią właściwe przygotowanie się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.