Uroczyste rozpoczęcie posługi nowej Rady Parafialnej

Inauguracja radyUroczyste rozpoczęcie posługi nowej Rady Parafialnej kadencji 2018-2022 naszej parafii odbyło się w niedzielę 22 kwietnia 2018 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00 w kościele św. Józefa. Ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki przedstawił członków Rady i wręczył im pamiątkowe dyplomy. Nowy przewodniczący rady p. Wojciech Grądalski w imieniu członków rady parafialnej podziękował wyborcom za zaufanie, którym obdarzyli wybranych. Zapewnił, że rada będzie wspierać o. proboszcza i duszpasterzy oraz pracować dla dobra misyjnej wspólnoty.
 
Rada Parafialna: mgr inż. Wojciech Grądalski– przewodniczący, Jadwiga Teresa Wilgocka– wiceprzewodnicząca, dr med. Joanna Lange – sekretarz, czlonkowie: mgr inż. Dariusz Arsan, mgr Aleksandra Bezuszko, Tadeusz Hajduk, Andrzej Halemba, Joanna Horbacz, Aleksandra Kupaczak, inż. Andrzej Majchrzak, mgr inż. Beata Modzelewska-Kowalewska, Pelagia Pajonk, Zofia Pajonk, mgr inż. Alina Richter, Ewa Rogowska, mgr Tomasz Stojak, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Bernadeta Ziemianin.