Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patrotycznej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

Konkurs poezjiW ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w SPO im. Jana Pawła II w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. odbył się konkurs recytatorski poświęcony poezji patriotycznej. Deklamatorzy wygłaszali z wielką werwą i niewątpliwym talentem utwory polskich poetów z różnych epok i stron Rzeczypospolitej. Poezja wzruszała i porywała, gdyż w wielu wypadkach były to teksty znane przez rodziców i dziadków z rodzinnych stron. Pani dyrektor Maryla Majchrzak serdecznie witała recytatorów, szanowną komisję oceniającą i zebranych. Ku naszej radości przeczytała wiersz Leopolda Staffa pt.„Pierwsza przechadzka” napisany tuż po II wojnie światowej, gdy Warszawa leżała w gruzach - utwór pełen wiary i nadziei. Wszyscy występujący zyskali aplauz i sympatię. Klasy młodsze reprezentowali: Julia Cap, Antonia Mintzlaff, Natalia Katona, Michelle Lancier, Nikodem Oćwieja, Damian Wilgocki, a starsze: Daniela Retsias, Julia Pliszka, Felix Azizi, Gabriel Oćwieja, Nicole Witkowski, Julia Kast. Były to piękne i wzruszające wystąpienia. Przysłuchiwał się im ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki - nasz najserdeczniejszy gość. Program poprowadziły: pani Katarzyna Sobolewska i uczennice: Sophia Radojewska i Mia Drevensek. Werdykt jury ogłosiła przewodnicząca Komisji Joanna Halemba. Uczestnicy otrzymali piękne dyplomy, a wszyscy laureaci pamiątkowe nagrody. Miłe słowa pani Joanny Halemby sprawiły wszystkim ogromną satysfakcję.
Konkursowi towarzyszyły słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: (...) sztuką jest dobrze żyć dla Ojczyzny. Piękna róża na dekoracji podkreślała wagę słów poświęconych Ojczyźnie. Dekorację wykonała pani Agnieszka Oćwieja.