3 maja - Święto Matki Bożej Królowej Polski

3majaW uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – 3 maja 2018 r. - w kościele św. Barbary sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marek Maliszewski SAC. Mszę św. współkoncelebrowali o. dr Stanisław Pławecki, o. Tomasz Sadowski, o. Rafał Nowak oraz ks. Bogdan Piwowowarczyk. Na Mszę św. przybyli wierni w strojach ludowych oraz obecne były poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór parafialny pod przewodnictwem pana Józefa Obuchowskiego oraz kwartet dęty. Po Mszy św. w sali przy kościele odbyło się spotkanie parafialne, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Spotkanie przygotowała rada parafialna.