Boże Ciało

boze cialoW czwartek 31 maja 2018 r. katolicy w Monachium świętowali Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem kardynała Reinharda Marxa arcybiskupa archidiecezji Monachium-Freising z Marienplatz wyruszyła procesja, w której wzięła udział również Polska Parafia Katolicka w Monachium pod przewodnictwem duszpasterzy z o. proboszczem dr. Stanisławem Pławeckim na czele. Przedstawiciele parafii nieśli sztandary parafialne oraz szli w strojach ludowych. Licznie przybyli wierni przeszli ulicami miasta do Königsplatz, gdzie uroczystym błogosławieństwem kardynała Marxa zakończyła się centralna procesja miejska.