Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej

pielgrzymkaW dniach od 13-24 kwietnia 2018 r. odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Pięćdziesięcioosobowa grupa parafian - pod przewodnictwem o. Tomasz Sadowskiego CSsR oraz o. Zdzisława Świniarskiego SSCC - nawiedziła najpierw Galileę (min. Nazaret, Górę Błogosławieństw, Tabghę, Kafarnaum, Kanę Galilejską, Górę Karmel i Górę Tabor), by następnie przejechać do Judei (Jerozolima, Betlejem i Jerycho) dotykając miejsc uświęconych obecnością Jezusa Chrystusa.