Niedziela Palmowa w kościele św. Józefa

Niedziela Palmowa JW Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. na placu przed kościołem św. Józefa licznie zgromadzeni parafianie uczestniczyli w obrzędzie poświęcenia palm, po którym nastąpiła procesja z radosnym śpiewem „Hosanna” na cześć wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
W czasie uroczystej Mszy św. zgodnie z tradycją został odśpiewany na role opis Męki Pańskiej przez trzech kantorów. Liturgii Niedzieli Palmowej przewodniczył o. Adam Dudek CSsR.
Wierni, którzy przybyli na Mszę św. mogli nabyć palmy, które wykonali dzień wcześniej uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II.