Niedziela Palmowa w kaplicy przy Hessstr.

Niedziela Palmowa H4 kwietnia 2019 r. przed Mszą św. o godz. 10.00 wierni mogli nabywać palmy tradycyjnie wykonane przez Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II, które zostały poświęcone na zewnątrz przed kaplicą.
Wikariusz o. Adam Dudek odczytał fragment Ewangelii mówiącej o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a następnie licznie zgromadzeni, procesyjnie z chóralnym śpiewem Hosanna weszli do świątyni. Zebrani wierni podczas Mszy św. w skupieniu wysłuchali opisu Męki Pańskiej.