Wielki Czwartek

w czwartekWielki Czwartek rozpoczął Triduum Paschalne, najważniejszy czas w roku liturgicznym Kościoła.. W ten dzień szczególnie upamiętniamy ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Mszę św. 18 kwietnia 2019 r. w kościele św. Moniki sprawowało czterech kapłanów. Wokół ołtarza, pod przewodnictwem o. proboszcza dr Stanisława Pławeckiego CSsR, zgromadzili się kapłani: o. Rafał Nowak CSsR, o. Adam Dudek CSsR oraz rekolekcjonista o. Marcin Klamka CSsR, który wygłosił homilie. Podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej ojciec proboszcz umył nogi dwunastu parafianom.
Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej, w imieniu wszystkich parafian, podziękowali Ojcom Redemptorystom za posługę duszpasterską w naszej parafii oraz złożyli życzenia.