3 maja - Święto Matki Bożej Królowej Polski

3 majaW uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2019 r., w kościele św. Barbary sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Piotr Podraza CSsR. Mszę św. współkoncelebrowali o. dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Rafał Nowak CSsR oraz o. Adam Dudek CSsR. Na Mszę św. przybyli wierni w strojach ludowych oraz obecne były poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór parafialny pod przewodnictwem pana Józefa Obuchowskiego. Po Mszy św. w sali przy kościele odbyło się spotkanie parafialne, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Spotkanie przygotowała Rada Parafialna.