Wielka Sobota w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju

Wielka SobotaLiturgia Wigilii Paschalnej w naszej Parafii odbyła się w Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 r. w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju.
Rozpoczęło ją poświęcenie ognia, rozpalonego przed świątynią od którego zapalony został paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na świecy paschalnej kapłan nakreślił bieżący rok, krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Jest to symbol oznaczający, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Kapłan wbił w paschał pięć gwoździ symbolizujących pięć ran Chrystusa i śpiewając Światło Chrystusa wniósł zapalony paschał do świątyni, od którego wierni zapalili swoje świece. Następnie zaśpiewany został Exsultet – uroczyste orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie...". W czasie liturgii słowa przeczytano pięć czytań ze Starego i Nowego Testamentu.
Po homilii, którą wygłosił o. Wojciech Pawlicki CSsR, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie wody chrzcielnej. Następnie rozpoczęła się uroczysta liturgia eucharystyczna, która zakończyła się procesją rezurekcyjną, czyli radosnym uczczeniem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Głównym celebransem Liturgii Wigilii Paschalnej był o. Wojciech Pawlicki CSsR. Współcelebransami byli: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Rafał Nowak CSsR, o. Tadeusz Trojan CssR.