3 maja - Święto Matki Bożej Królowej Polski

3 maja 2
 
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2022 r., w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. Mszę św. współkoncelebrowali o. Rafał Nowak CSsR, o. Tadeusz Trojan CSsR oraz ks. prof. Kazimierz Rynkiewicz, który wygłosił kazanie.
Na Mszę św. przybyli wierni w strojach ludowych oraz obecne były poczty sztandarowe. Oprawę śpiewno-muzyczną zapewnił Chór Parafialny pod przewodnictwem pana Józefa Obuchowskiego