Jubileusz 10-lecia kapłaństwa o. Rafała Nowaka CSsR

Rocznica swiecen kaplanskichW czwartek, 26 maja 2022 r., w kościele św. Józefa sprawowana została uroczysta Msza św. z okazji 10. rocznicy Święceń Kapłańskich o. Rafała Nowaka CSsR.
Mszę św. dziękczynną koncelebrowali o. Rafał Nowak CSsR oraz o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR.
Na zakończenie Mszy św. uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II i przewodniczące Rady Parafialnej złożyły Jubilatowi życzenia i podziękowania za dar Jego kapłaństwa.
Również o. Rafał wyraził swoje podziękowanie o. proboszczowi i parafianom za wszelkie otrzymane dobro i szacunek.
Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór parafialny pod przewodnictwem pana Józefa Obuchowskiego.