„Konkurs Pięknego Czytania” w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

Konkurs Pieknego CzytaniaW sobotę 22 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się finał „Konkursu Pięknego Czytania”, który otworzyła p. dyrektor Maryla Majchrzak witając uczestników eliminacji klasowych, zaproszonych gości zasiadających w Komisji Oceniającej i organizatorkę wydarzenia p. wicedyrektor Beatę Paniak.
 
Uczniowie, w dwóch grupach wiekowych, po 10 minutowym przygotowaniu, czytali indywidualnie wylosowane teksty: w kategorii klas młodszych – utwory z książki „Krówki i mrówki i inne bajki wierszem” Łukasza Dębskiego, w kategorii klas starszych – utwory z książki „Kubek z jednym uchem” Jana Twardowskiego.
 
Oceny umiejętności czytelniczych dokonywało Jury w składzie: Aneta Lewandowska – polonistka, Monika Fink – absolwentka naszej szkoły i zdobywczyni I miejsca w finale Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, Andrzej Halemba – przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium. Kryteria oceny obejmowały: poprawność, płynność, intonację i wyrazistość czytania.
 
Po zakończonych prezentacjach Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
w grupie młodszej:
1. miejsce – Kindze Lubienieckiej
2. miejsce – Izabeli Skwarek
3. miejsce ex aequo – Karolowi Lubienieckiemu i Filipowi Wrochnie
 
w grupie starszej:
1. miejsce - Lenie Osadowskiej
2. miejsce - Nicoli Kobroń
3. miejsce ex aequo - Hannie Stojak i Kacprowi Blecharczykowi
 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy pierwszych miejsc bilety do teatru, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca wartościowe gry. Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni słodkimi upominkami i zakładkami do książki.
Dziękujemy i gratulujemy uczniom, którzy przystąpili do konkursu, a w szczególności wyłonionym mistrzom pięknego czytania!