Poświęcenie sztandaru Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu i nadanie jej imienia bł. ks. bp. Michała Kozala

sztandar 1W niedzielę 16 marca 2014 r. Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu przeżywała podniosłą ceremonię nadania szkole imienia bł. ks. bpa Michała Kozala oraz poświęcenia sztandaru. Na tę uroczystość licznie przybyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i zaproszeni goście, wśród nich pan konsul ds. Polonii Aleksander Korybut Woroniecki, przewodnicząca Rady Parafialnej pani dr Barbara Małoszewska oraz pani dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. bł. Jana Pawła II – Maryla Majchrzak.
Do kościoła sztandar został wprowadzony przez przedstawicieli rodziców i przekazany pani dyrektor, która następenie wręczyła go uczniom. Po prezentacji sztandaru o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał warszawskiej Prowincji Redemptorystów dokonał jego poświęcenia. Potem przedstawiciele uczniów złożyli przysięgę na sztandar. Na zakończenie obrzędów poświęcenia odśpiewano hymn państwowy.
Następnie rozpoczęła się Msza św. w intencji Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. bł. ks. bpa Michała Kozala. Głównym celebransem był o. dr Janusz Sok CSsR, natomiast w liturgię słowa byli zaangażowani uczniowie szkoły.
Bogatą oprawę muzyczna tej Mszy św. przygotował zespół „Semper Fidelis" oraz bawarska orkiestra dęta z Neubiberg, która specjalnie na tę okoliczność przygotowała polskie pieśni.
Nad godnym przebiegiem tych uroczystości czuwał duszpaterz szkoły o. Tomasz Sadowski CSsR.