Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

W dniu 23 marca 2007 r. w Polskiej Misji Katolickiej Monachium zawiązało się Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
Dowiedz się więcej o Fundacji Jana Pawła II i Kołach Przyjaciół:www.jp2f.opoka.org.pl

Kolo 2

Zgodnie z głównymi celami Fundacji Koło pragnie realizować konkretne zadania w wymiarze duchowo-modlitewnym, informacyjnym i finansowym.

Wymiar duchowo-modlitewny

- wspólnotowa i codzienna indywidualna modlitwa  przez  wstawiennictwo św. Jana Pawła II

- pogłębianie znajomości nauczania św. Jana Pawła II przed każdą Mszą św. sprawowaną w intencjach związanych z Jego osobą

- Żywy Różaniec w intencjach związanych z Jego osobą

- pomoc w przygotowaniu nabożeństw rocznicowych

03. koloWymiar informacyjny

- organizowanie wieczorów poezji św. Jana Pawła II

- projekcje filmów o św. Janie Pawle II

- troska o gazetkę poświęconą św. Janowi Pawłowi II

- sprzedaż książek po comiesięcznych Mszach św. w intencji św. Jana Pawła II

- rozpowszechnienie materiałów o Fundacji

- pozyskanie wiernych, szczególnie młodzieży, do włączenia się w dzieło Koła Przyjaciół Fundacji

02. koloWymiar finansowy

- roczna składka członkowska w wysokości 20 Euro

- organizowanie zbiórek na rzecz Fundacji

Spotkania Koła Fundacji odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. Wierni pragnący poprzez pomoc materialną i duchową wesprzeć to wspaniałe dzieło Fundacji