Krąg biblijny

Wspólne rozważanie Pisma Świętego pod przewodnictwem kapłana.

Spotkania:
poniedziałki po Mszy św. o godz. 19.00: Heßstr. 24
Kontakt: o. Rafał Nowak CSsR, tel. 089/2137 74295

02. bibliaChrześcijanie nie mogą zachować żywej wiary, o ile nie karmią się przy stole Słowa i przy stole Ciała Chrystusa. Dlatego rozważanie Pisma Świętego jest żywotną sprawą dla całego Kościoła. Poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa jest obecnie konieczne wobec powierzchowności wiary u wielu chrześcijan, która „więzi Boga w Kościele pozorów i zewnętrznych ceremonii. Boimy się prostoty Ewangelii… Obwarujemy wiarę nawykami wiary, a gdy tracimy nawyki wiary, dziwimy się, że nie odnajdujemy Boga, do którego przywykliśmy” (P. Talec, „Wiara jest wyborem”). Nasze spotkania po Mszy św. wieczornej przyczyniają się do lepszej znajomości Pisma Świętego, a tym samym pogłębiania wiary w Chrystusa. Zdziwisz się i będziesz zdumiony, jak dzięki medytacji Słowa Bożego będziesz mógł zrozumieć swoje codzienne życie w świetle Ewangelii. Zapraszamy wszystkich chętnych – młodych i dorosłych – do udziału w spotkaniach kręgu biblijnego.