Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Matki Bożej Nieustającej Pomocy"

Wspólnota Matki Bożej Nieustającej Pomocy 1

Celem istnienia Wspólnoty jest, aby jej członkowie:
- wzrastali w uwielbianiu Boga w Trójcy Jedynego, we wspólnocie i w życiu osobistym,
- dbali o żywą relację z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem,
- służyli charyzmatem ewangelizacji przez miłość wzajemną – w mocy Ducha Świętego i w posłuszeństwie Kościołowi.

Spotkania: w środę po Mszy św., Heßstr. 24

 

Kontakt: Joanna Horbacz - lider wspólnoty

o. Rafał Nowak CSsR - opiekun wspoólnoty, tel. 089/2137 74295

Animatorzy: Barbara Mazurek, Anna Szalecka, Agnieszka Bill

 

Od stycznia 2000 r. przy naszej Misji odbywały się spotkania Wspólnoty Effatha (z gr. „otwórz się” – Mk 7, 34). Opiekunami grupy byli: s. Anna Flasza, o. Dariusz Rzepa, o. Mariusz Mazurkiewicz, o. Bogdan Nieć i o. Rafał Nowak.

Obecnie we Wspólnocie Matki Bożej Nieustającej Pomocy ok. 20 osób spotyka się w środy po Nabożeństwie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Eucharystii, by wspólnie uwielbiać Pana, słuchać Słowa Bożego i wzajemnie dzielić się tym, jak Bóg działa w maszym życiu. Jesteśmy otwarci nie tylko na działanie Ducha Świętego przychodzącego z obfitością swoich darów, ale również na przyjecie każdego człowieka, często szukajacego swojej drogi do Boga, zagubionego i poranionego. Liderem wspólnoty jest Joanna Horbacz a opiekunem o. Rafał Nowak CSsR.