1980-1989

1980 r.

Nowy Delagat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji

Opiekunem Polskiej Emigracji został ks. arcybiskup Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Ks. arcybiskup Szczepan Wesoły

02 wesoly2Ks. arcybiskup Szczepan Wesoły urodził się w 1926 r. w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1966 r. w Rzymie z rąk kardynała Valerio Valeri. Studiował w Kolegium Polskim w Rzymie, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W 1967 r. otrzymał tytuł doktora teologii pastoralnej. W latach 1958-1961 był duszpasterzem Polaków we Włoszech. W 1968 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii zagranicznej z siedzibą w Rzymie. W 1980 r. został delegatem Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji. W 1994 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa.

 

1981 

Nieodpłatne kursy języka niemieckiego dla azylantów

We wrześniu 1981 r. zorganizowanie zostały nieodpłatne kursy języka niemieckiego dla Polaków mieszkających w domach azylanckich. Prowadziła je pani mgr Magda Elsholz. Kursy odbywały się początkowo przy parafii św. Maksymiliana, następnie w sali konferencyjnej Caritasu przy Hirtenstr., wreszcie znalazły stałe miejsce w budynku Misji przy Heßstr., gdzie kurs języka niemieckiego odbywa się po dzień dzisiejszy.

Wybory do pierwszej Rady Parafialnej

28 października 1981 r. odbyły się wybory do pierwszej Rady Parafialnej (1980-1982). W jej skład weszli: Andrzej Dalkowski (przewodniczący), Adam Chodakowski (wiceprzewodniczący), Franciszek Bodynek, Zbigniew Dziakoński, Magdalena Elsholz, Stanisław Mikiciuk, Jan Motta, Ewa Polarek, Aleksander Polarek, Barbara Ryguła, Krystyna Schneider, Bogdan Szarlak.1981 r.

Procesja pokutna w intencji Polski z ks. kardynalem Jozefem Ratzingerem

01. solidarnoscaa2Milcząca procesja pokutna w intencji Polski z ks. kardynalem Jozefem Ratzingerem na czele.
21 grudnia 1981 r. na Odeonsplatz odbył się wiec solidarności z Polską, na którym przemawiali m.in. burmistrz miasta i przedstawiciel Solidarności Monachijskiej.
Następnie kilkutysięczna milcząca procesja z zapalonymi świecami przeszła ulicami centrum Monachium do kościoła św. Anny (am Lehel).
Na czele procesji szli: ks. kardynał Józef Ratzinger, ordynariusz monachijski i przedstawiciele Kurii oraz premier rządu bawarskiego Franz Joseph Strauß z całym gabinetem.

W kościele św. Anny am Lehel wszyscy uczestnicy milczącej procesji zakończyli modlitwę odmówieniem dziesiątka różańca w intencji Polski.
04. solidarnoscTego samego dnia do południa mieszkańcy Monachium ułożyli przed Katedrą, od schodów do fontanny, olbrzymi krzyż z kwiatów. Widoczne były napisy; „Kein Kriegsrecht mehr in Polen“ i „Solidarność“.

Na zdjeciu: Uczestnicy milczącej procesji w kościele św. Anny am Lehel. Za ołtarzem z prawej strony ks. kardynał Josef Ratzinger.

Pomoc dla Rodaków w Polsce

Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce rozpoczęto w Misji akcję organizowania i przesyłania paczek żywnościowych, odzieży i lekarstw do Polski. Rada Parafialna oddelegowała jej członkinię panią mgr Magdę Elsholz do współpracy z środkami masowego przekazu. Prośbę parafii do Monachijczyków o pomoc dla Polaków przekazywały radio i telewizja bawarska. Apel spotkał się z dużym oddźwiękiem mieszkańców miasta, którzy przynosili pieniądze, żywność, odzież. Sklepy i hurtownie darowały buty, koce, pościel, słodycze, apteki dostarczały lekarstw. Parafia wysyłała paczki na własny koszt do rodzin, których adresy otrzymywano z kancelarii Episkopatu Polski.

Wsparcie uciekinierów

03. solid2Parafia wspierała finansowo uciekinierów politycznych i dawała im dach nad głową w pierwszych dniach ich pobytu w Monachium. Starała się o szybkie umieszczenie ich w domach azylanta, pomagając w załatwianiu formalności, w tłumaczeniu i interwencjach w urzędach, na policji i w szpitalach. Uciekinierzy mieszkali w przepełnionych pokojach Misji, spali na materacach i łóżkach polowych. Za ich wyżywienie płacił Urząd Socjalny, dopóki nie zostali stopniowo przeniesieni do domów azylanta i pensjonatów.

Na zdjęciu: plakat przeciwko Stanowi Wojennemu w Polsce.

 

1982 r.

Pielgrzymka do Altötting

01. alt. mbZ okazji 600 – lecia Obrazu Jasnogórskiego w dniu 28 sierpnia 1982 r. odbyła się pielgrzymka Polaków zamieszkałych w Bawarii do Altötting. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

 

 

 

 

 

 

Nowe pomieszczenia przy Heßstr. dla Polskiej Misji Katolickiej 

01. hessstr Kuria Arcybiskupia przyznała Polskiej Misji Katolickiej w Monachium pomieszczenia pierwszego piętra, piwnic (kuchnia) oraz kaplicę (dzieloną ze wspólnotą Greków) na parterze budynku w byłym domu starców Caritasu przy Heßstr.26. Od listopada 1982 r. do wiosny 1983 r. trwała przebudowa pomieszczeń Misji. Remont finansowany przez Kurię oraz Radę Miejską Monachium przeprowadzała społecznie grupa parafian. Szefem rachunkowości i planowania robót, kupowania materiałów budowlanych i spożywczych była pani mgr Gabriela Mądry.

Intronizacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

01. obraz kaplica2

W październiku 1982 r. odbyła się uroczysta intronizacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy przy Heßstr. przez ks. arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

 

 

01. podpis3Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, namalowany przez koreańskiego artystę, został poświęcony i podpisany przez Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

 

 

 Pierwszy śpiewnik parafialny

01. spiewnik2W 1982 r. powstał pierwszy śpiewnik parafialny opracowany przez Józefa Obuchowskiego, Magdalenę Elsholz i Macieja Konikiewicza. Obecnie używany w Misji śpiewnik, przygotowany pod redakcją o. Henryka Sitko CSsR, został wydany w 2003 r.

 

 

Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II

02. solidarnosc

10 października 1982 r. Polska Misja Katolicka wzięła udział w kanonizacji bł. Maksymiliana Kolbego. W programie pielgrzymki było również zwiedzanie Asyżu i Monte Cassino. W dniu 16 października pielgrzymi wzięli udział w Rzymie w obchodach rocznicy wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Podczas audiencji parafianie z Monachium wręczyli Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pierwszy śpiewnik parafialny. 

1983 r.

Poświęcenie kaplicy przy Heßstrasse

05. witraz6 stycznia 1983 r. odbyło się poświęcenie kaplicy przy Heßstrasse. Ołtarz i pulpit są rzeźbione w drewnie. Witraże przedstawiające: św. Stanisława, św. Jadwigę Śląską i św. Maksymiliana Kolbe wykonane zostały przez pracownię artystyczną T.M.M. Cuber w Głogówku.

 

 

 

Pielgrzymka parafialna do Rzymu

02. glempPielgrzymka parafialna do Rzymu na nominację kardynalską Prymasa Polski ks. arcybiskupa Józefa Glempa.
Wśród 18 nowych kardynałów był Prymas Polski, ks. arcybiskup Józef Glemp. 2 lutego 1983 r. polscy parafianie z Monachium wzięli udział: w sali audiencyjnej na uroczystości wręczenia biretów kardynalskich i w Bazylice św. Piotra na Mszy św., podczas której wręczono nowym kardynałom pierścienie kardynalskie. Grupa miała okazję spotkać się z kardynałem Józefem Glempem i wręczyć mu kwiaty w imieniu polskich katolików z Monachium.

 

 

Wizyta Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa w Polskiej Misji Katolickiej,

01. glemp w misji 2Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego pomieszczenia parafialne zostały oddane do użytku. Rekolekcje wielkopostne, liturgia Wielkiego Tygodnia odbywały się w kościele św. Jerzego oraz w kaplicy.

Wizyta Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa w Polskiej Misji Katolickiej w 1983 r., podczas której mialo miejsce spotkanie z parafianami.

 

1984 r.

 

Pielgrzymka na Monte Cassino w 40 rocznicę bitwy o klasztor

monte cassino. 1984W maju 1984 r. w 40 rocznicę bitwy o Monte Cassino odbyła się pielgrzymka parafialna, by oddać cześć Polakom, którzy stracili życie w bitwie o klasztor.

Bitwa o Monte Cassino

 

 

 

88 Niemiecki Katholikentag

01. kathoolikentag 84

W dniach od 4 do 8 lipca 1984 r. odbył się w Monachium 88 Niemiecki Katholikentag Polska Misja Katolicka wzięła udział we Mszy św. odprawionej na stadionie olimpijskim. Polska wspólnota przybyła ze sztandarem parafialnym i grupą dzieci i dorosłych w strojach ludowych.

 

 

 

 

01. chor ob2Na terenie parku olimpijskiego śpiewał chór parafialny kierowany przez pana Józefa Obuchowskiego.
W czasie trwania Katholikentagu, Polską Misję na Heßstr. odwiedziło sześciu biskupów z ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim, metropolitą krakowskim i ks. bp. Alfonsem Nossolem, ordynariuszem diecezji opolskiej na czele,

 

590 rocznica śmierci św. Doroty z Mątowów

01. michal 5 lipca 1984 r. odprawiona została w kościele św. Michała w Monachium, z udziałem Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa i polskich biskupów, uroczysta Msza św. z okazji 590 rocznicy śmierci św. Doroty z Mątowów.

 

 

1985 r.

Pielgrzymka parafialna do Rzymu i na Monte Cassino

pielgrzymka do rzymu. 1985W maju 1985 r. odbyła się pielgrzymka parafialna do Rzymu i na Monte Cassino.

 

 

 

 

 

 

 

Procesja Bożego Ciała

22. boze cialo 6.6.85W procesji Bożego Ciała w dniu 6 czerwca 1985 r. wzięła udział duża grupa parafian w strojach ludowych.

 

 

 

 

 

 

Pierwsza polska Msza św. w kościele św. Józefa

 17 listopada 1985 r. odprawiona zostaa 010. jozef apierwsza polska Msza św. w kościele św. Józefa, którą koncelebrował ks. arcybiskup Bronisław Dąbrowski, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski wraz Prowincjałem Zgromadzenia Redemptorystów o. Andrzejem Rębaczem CSsR. Śpiewał chór kleryków z Tuchowa pod kierunkiem o. Józefa Ścibora CSsR.

 

  

Drugi etat duszpasterski dla wikariusza

10 grudnia 1985 r. Kuria Biskupia przyznała Polskiej Misji Katolickiej drugi etat duszpasterski dla wikariusza.

1986 r.

Nowy Rektor PMK w Niemczech

01. mrowiecNowym Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech został ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, kapłan diecezji wrocławskiej, dotychczasowy proboszcz PMK w Lubece i dziekan Dekanatu Północnego.

 

 

 

 Pierwszy wikariusz w PMK Monachium

01. ojciec2Pierwszym wikariuszem PMK Monachium zostal o. Tadeusz Trojan CSsR.

 

 

 

Odsłonięcie tablicy ku czci bł. Alberta Chmielowskiego

01. brat albertw dniach 28-30 listopada 1986 r. odbyły się uroczystości poświęcone bł. Albertowi Chmielowskiemu: okolicznościowe sympozjum w Monachijskiej Akademii Katolickiej, Msza św. w katedrze oraz odsłonięcie tablicy ku czci błogosławionego, na ścianie hotelu Germania (na skrzyżowaniu ulic Schwantalerstrasse i Senfelderstrasse). Płakorzeźba przedstawiająca brata Alberta w zakonnym habicie została umieszczona na domu, w którym on mieszkał w latach 1870-1874.
Tablicę poświęcili: ks. kardynał Friedrich Wetter, ordynariusz Monachium – Freising i ks. biskup Marian Jaworski, ordynariusz lubaczowski.
W 1993 r. tablica tajemniczo zniknęła ze ściany i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie się znajduje.

Św. Brat Albert

Św. Brat Albert – Adam Chmielowski (1845-1916). Uczestnik Powstania Styczniowego. Studiował malarstwo w Paryżu, Warszawie i Monachium. Po powrocie do kraju przywdział habit zakonny. Założył Zgromadzenie Braci Albertynów i zakon Albertynek. Do końca życia zajmował się ludźmi biednymi i upośledzonymi. Celem jego życia była pomoc najuboższym a szczególnie bezdomnym.

1987 r.

01. msza z papiezem 2W Monachium, podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Niemiec, w dniu 3 maja 1987 r., odprawiona została Msza św. na Stadionie Olimpijskim. Podczas tej Mszy św. papież wyniósł na ołtarze bł. Patera Ruprechta Mayera.

Na zdjęciu: grupa parafian w drodze na Stadion Olimpijski.

 

 1988 r.

Nowa siedziba Rektoratu PMK w Niemczech

Przeniesienie siedziby Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej z Freisingu do Würzburga.

1989 r.

Polska Misja Katolicka Monachium II

Po przejściu na emeryturę ks. prałata dr. Jana Wolniaka, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej Ludwigsfeld 1 lutego przeniesiono tę Misję do monachijskiej dzielnicy Neuperlach nadając jej nazwę: Polska Misja Katolicka Monachium II (Polnische Katholische Mission II – rechts der Isar). Parafia obejmuje dekanaty: München – Au/Haidhausen, – Bogenhausen, – Giesing, – Ramersdorf-Perlach, – Trudering, Hachinger Tal, Ottobrun. Funkcję proboszcza objął ks. Czesław Nowak. Opiekę duszpasterską nad wiernymi w Ludwigsfeld powierzono Polskiej Misji Katolickiej z siedzibą przy Heßstr. 26, która otrzymała nazwę Polska Misja Katolicka Monachium I (Polnische Katholische Mission München I – links der Isar), obejmując następujące dekanaty: München – Innenstadt, – Pasing, – Feldmoching, – Forstenried, -Freimann, -Laim, -Nympfenburg, Dachau, Fürstenfeldbruck, Indersdorf, Rottenbuch, Scheyern, Werdenfels

Ks. Czesław Nowak

01. nowak2Urodził się 25 listopada 1947 r. w Orzeszu na Górnym Śląsku. Po zdaniu matury w Bydgoszczy w 1965 r. rozpoczął studia Teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, które ukończył w 1972 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Opolu z rąk ks. bp. Franciszka Jopa. Pracował jako wikariusz na Śląsku, a w latach 1972 – 1980 działał w ruchu oazowym. Do Niemiec przyjechał w 1983 r. Pracował jako duszpasterz w Carlsbergu w Centrum Ewangelizacyjnym Ruchu „Światło-Życie” Marianum. Był pierwszym proboszczem polskiej parafii w obozie dla uchodźców w Ingelheim w diecezji mogunckiej (1986-1989). W latach 1989 – 2004 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej Monachium II i dyrektorem Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium. Od 2004 r. jest proboszczem w Lubrzy w Diecezji Opolskiej.

Pierwsza polska Msza św. w kościele św. Moniki

01. nowa monika 212 marca 1989 r. została odprawiona w kościele św. Moniki pierwsza polska Msza święta.

 

 

 

 

 

 

Polscy biskupi w Monachium

01. biskupi226 czerwca 1989 r. polscy biskupi pielgrzymowali do KZ Dachau. W PMK Monachium I Mszę św. w kościele św. Józefa odprawili księża biskupi: Piotr Krupa, Marian Kruszyłowicz, Kazimierz Majdański, Henryk Muszyński, Alfons Nossol, Zygmunt Pawłowicz, Bolesław Pylak, Stanisław Stefanek, Jan Tyrawa. W PMK Monachium II Mszę św. odprawili księża biskupi: Roman Andrzejewski, Jan Bagiński, Marian Duś, Ignacy Jeż, Albin Małysiak, Stanisław Nowak, Edmund Piszcz, Jan Szlaga, Wojciech Zięba, Damian Zimoń.

 

Nowy wikariusz w PMK Monachium I

01. krakowski21 sierpnia 1989 r. nowym wikariuszem PMK Monachium I został o. Marian Krakowski CSsR.

 

 

 

Pismo „Exodus”

01. exodusW PMK Monachium II ukazał się, pod redakcją ks. Czesława Nowaka, pierwszy numer parafialnego miesięcznika „Exodus”, który w latach pózniejszych przekształcił się w katolickie pismo społeczno-kulturalne. Wydawany był do 1996 r