2000-2009

2001 r.

Msza św. Narodów

Msza św. Narodów, organizowana corocznie przez Referat ds. Duszpaserstwa Obcokrajowców w Archidiecezji Monachium – Freising, została odprawiona w październiku 2001 r. w kościele św. Józefa, a organizację liturgii powierzono PMK Monachium I. Po Mszy św. odbyło się spotkanie przedstawicieli Misji Obcojęzycznych, które zorganizowała Rada Parafialna PMK Monachium I.

Koncert Jubileuszowy

02. polonezKoncert Jubileuszowy w auli Fingerle–Bildungszentrum zorganizowany przez PMK Monachium II odbył się 6 października 2001 r. Wystąpił Kwartet Filharmoników Warszawskich i parafialny zespół „Polonez”. Zespół Pieśni i Tańca powstał jesienią 1991 r. Nazwę „Polonez” przyjął w czerwcu 1992 r.


 

2002 r.

Wybory do Rad Parafialnych

18 marca 2002 r. odbyły się wybory, wedug statutu Archidiecezji Monachium–Freising, do Rad Parafialnych w obu monachijskich Misjach.

PMK Monachium I
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski; wiceprzewodnicząca: mgr Maryla Majchrzak; sekretarz: Andrzej Halemba; członkowie: Joanna Bąk, mgr Anna Breitenfellner, Dipl. Ing. Borys Conew, Jadwiga Generowicz, Zbigniew Generowicz (do 2004), s. mgr Małgorzata Kierznowska, Irena Kurowska, inż. Andrzej Majchrzak, dr Barbara Małoszewska, Jolanta Sularz, Henryk Richter, Krystyna Szymańska, Monika Zielińska.

PMK Monachium II
Przewodniczący: Jacek Raganowicz (do 2004); Przewodnicząca: Agnieszka Papierowska(od 2004); wiceprzewodniczący: Bogdan Król; sekretarz: mgr Ewa Wilkowska, członkowie: mgr Marek Elgert, Maria Gatzka, Marcin Idziński, lek. med. Joanna Lange, mgr Marek Nawrocki, mgr Mirosław Targowicki, lek. med. Jacek Zadrożny.

Na zdjęciu: Komisja Wyborcza z PMK Monachium I

 

Ks. prałat Stanisław Budyń nowym Rektorem PMK w Niemczech

01. budynKs. prałat Stanisław Budyń, proboszcz PMK w Hanowerze, został powołany 1 kwietnia 2002 r. na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Siedziba Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech została przeniesiona z Würzburga do Hanoweru.

Ks. prał. Stanisław Budyń urodził się w 1947 r. w Szczepanowie k. Tarnowa. W 1971 r., po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, został wyświęcony na kapłana. Pracował początkowo jako wikariusz w parafii Ciężkowice, a następnie w Dąbrowie Tarnowskiej, studiując równocześnie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1980 r. bp J. Ablewicz polecił mu objąć pracę duszpaterską w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim. W 1982 r. przyjął obowiązki proboszcza w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze. W lutym 2002 r. został wybrany na delegata Konferencji Biskupów Niemieckich ds. Duszpasterstwa Polaków, a 1 kwietnia 2002 r. przyjął urząd rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

 

 Akcja zbierania podpisów

01. chusteczkaRada Parafialna PMK Monachium I zorganizowała w czerwcu, po wszystkich Mszach św., akcję zbierania podpisów przeciwko produkowaniu i sprzedaży papierowych chusteczek do nosa z wizerunkiem Matki Bożej o Niepokalanym Sercu. Zebrano łącznie 1026 podpisów. 
Inicjatorami akcji protestacyjnej byli polscy katolicy z Polonijnego Instytutu Edukacji przy „Radiu Maryja“ działającego w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W sumie zebrano w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech ponad 10 tys. podpisów.

Akcja zakończyla się sukcesem i producent chusteczek zaprzestał ich produkcji oraz przeprosił wszystkich katolików za niezamierzone obrażanie ich uczuć religijnych.

 

Jubileusz 100-lecia kościoła św. Józefa

jozef 1Msza św. na rozpoczęcie Jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła św. Józefa i 90-lecia istnienia parafii odprawiona została 30 czerwca 2002 r. Uroczystości zbiegły się z 40-rocznicą kapłaństwa o. Siegfrieda Hubera, proboszcza tej parafii. W uroczystościach wziął udział o. dr Stanisław Pławecki CSsR proboszcz PMK Monachium I oraz przedstawiciele Rady Parafialnej, którzy w imieniu polskich parafian złożyli Jubilatowi życzenia i wręczyli mu kwiaty.

 

Medale Zasługi „Exsuli Bene de Ecclesia Merito”

01. odznaczenia npKs. abp Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji przyznał pięciorgu parafianom PMK Monachium II Medale Zasługi „Exsuli Bene de Ecclesia Merito”. Otrzymali je w dniu 13 października 2002 r.: Elżbieta Kołakow, Zofia Kuczer, Lesława Załuska, mgr Jacek Raganowicz i Zbigniew Sadlak.

 

Nowy dziekan Dekanatu Południowego 

Funkcję dziekana Południowego Dekanatu PMK w Niemczech objął 22 listopada 2002 r. proboszcz PMK Monachium o. dr Stanisław Pławecki CSsR.

 

2003 r.

 

Nowy Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

01. bp. karpinskiOpiekunem Polskiej Emigracji został ks. biskup Ryszard Karpiński, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Od 24 sierpnia 1985 r. ks. biskup Ryszard Karpiński jest biskupem pomocniczym lubelskim.

 

 

Koncert Charytatywny „Zadbajmy o rozwój młodych talentów”

W Wyższej Szkole Muzycznej w Monachium odbył się 23 czerwca 2003 r. Koncert Charytatywny „Zadbajmy o rozwój młodych talentów” zorganizowany przez PMK Monachium II. Wystąpili polscy studenci Wyższej Szkoły Muzycznej w Monachium i Salzburgu. Zebrane ofiary zostały przeznaczone na kształcenie młodzieży.

 

2004 r.

 

O. Mariusz Mazurkiewicz CSsR nowym wikariuszem

Wikariuszem PMK Monachium I z dniem 1 sierpnia 2004 r. został o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR. 

03. mariuszOjciec mgr Mariusz Mazurkiewicz CSsR urodził się 18.09.1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po zdanym w 1995 r. egzaminie maturalnym wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. W 1998 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a 25.05.2002 r. przyjął święcenia kapłańskie w Tuchowie. Do 2004 r. pracował jako duszpasterz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Następnie skierowany został do pracy w Monachium jako wikariusz.

 

1 września 2004 r.

Kuria Monachijska powierzyła opiekę duszpasterską w dzielnicy Monachium–Neuperlach duszpasterzom Polskiej Misji Katolickiej Monachium I i powołała o. dr. Stanisława Pławeckiego CSsR na proboszcza jednej Polskiej Misji Katolickiej w Monachium złożonej z dwóch ośrodków duszpasterskich, w których działają dalej odrębne grupy parafialne, a także dwie Rady Parafialne oraz dwie Szkoły Przedmiotów Ojczystych. Na Neuperlachu zachowany został ten sam co poprzednio porządek Mszy św. i nabożeństw odprawianych w kościele św. Moniki. Wierni mają do dyspozycji pomieszczenia parafialne przy Max-Kolmsperger-Str. 9a.

 

1 września 2004 r.

02. augustowskiWikariuszem PMK Monachium został o. Bogusław Augustowski CSsR. 

 

 

 

 

 

Medale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska

01. wspolnotaUroczystości 20–lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy Heßstr. połączone z wręczeniem działaczom szkoły odznaczeń Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za działalność organizacyjną i dydaktyczną. Odznaczenia w dniu 16 października 2004 r. otrzymali: Złoty Medal Wspólnoty Polskiej – prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Srebrny Medal Wspólnoty Polskiej – mgr Lidia Karpińska, Jadwiga Konopka, mgr Maryla Majchrzak, Ewa Wczasek, dr Dorota Wieluńska, Brązowy Medal Wspólnoty Polskiej – Jadwiga Generowicz, Irena Kurowska, Krystyna Michalska.

 

60–lecia święceń kapłańskich ks. prałata Ignacego Siwca

01. pralat 6512 grudnia 2004 r. odbyły się w kościele św. Józefa obchody jubileuszu 60–lecia święceń kapłańskich ks. prałata Ignacego Siwca, Sekretarza Generalnego PMK w Niemczech do 1986 r.

 

 

 

 

siwiec2Ks. prałat Ignacy Siwiec urodził się 1 lutego 1915 r. w Gliwicach w rodzinie powstańca śląskiego. W dniu 10 grudnia 1939 r. został potajemnie wyświęcony na kapłana, a potem przymusowo wcielony jako sanitariusz do wojska niemieckiego. W ostatnich dniach wojny dostał się do niewoli amerykańskiej, z której został szybko zwolniony. Rozpoczął wtedy kapńską posługę wśród emigracji. W 1967 r. objął funkcję Kanclerza Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech. Po likwidacji Polskiej Diecezji w Niemczech w latach 1975 – 86 był Sekretarzem Generalnym PMK w Niemczech. W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. http://www.montes.pl/montes29/montes_08.htm

2005 r.

IV Forum Charyzmatyczne

01. forum odnowyParafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Effatha zorganizowała w dniach 4-6 lutego 2005 r. IV Forum Charyzmatyczne, pod hasłem „Dotknąć i być dotkniętym”, dla polskojęzycznych wspólnot z całych Niemiec. Wzięło w nim udział prawie 300 osób z około 20 miast.

  

 

 

Zmarł ks. prałat Ignacy Siwiec

siwiec. pogrzeb15 lutego 2005 r.  zmarł  we Freisingu w wieku 90 lat ks. prałat Ignacy Siwiec, najstarszy kapłan duszpasterstwa polskiego w Niemczech. Pogrzeb odbył się 19 lutego we Freisingu.

 

 

 

 

Msza św. za zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II

01. msza po smierci8 kwietnia 2005 r. w kościele św. Józefa o godz. 19 odprawiona została w Monachium uroczysta Msza św. za zmarłego Ojca Świętego. Poprzedziło ją czytanie fragmentów wspomnień Jana Pawła II o jego rodzinie, powołaniu, latach kapłaństwa, powołaniu na stolicę Piotrową. Mszę św. sprawowało 7 polskich kapłanów, w tym nasi wikariusze: o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR i o. Bogusław Augustowski CSsR, który wygłosił kazanie. Śpiewał chór parafialny pod kierunkiem pana Józefa Obuchowskiego. Po Mszy św. młodzież odczytała wzruszające fragmenty listów pisanych przez młodych Polaków na wieść o śmierci Ojca Świętego. Na zakończenie odmówiono Różaniec w intencji zmarłego Papieża. Cała uroczystość trwała prawie dwie i pół godziny. Msza św. zgromadziła w kościele św. Józefa ponad 1500 osób.

 

Msza św. w intencji nowego Papieża Benedykta XVI

01. benedyktW dniu inauguracji (24 kwietnia 2005 r.) pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, w kościele św. Józefa została odprawiona okolicznościowa Msza św. w intencji nowego Papieża, kardynała Josefa Ratzingera, arcybiskupa Archidiecezji Freising-Monachium w latach 1977-1982. Modliliśmy się, by nowy następca św. Piotra mógł jak najowocniej służyć Kościołowi Powszechnemu i by starczyło mu sił, by kontynuować dzieło Jana Pawła II. We Mszy św. uczestniczyły nasze parafialne poczty sztandarowe oraz dzieci i dorośli w polskich i bawarskich strojach ludowych.

 

Msza św. w kaplicy sióstr Karmelitanek w Dachau 

01. dachau jezZ okazji 60 rocznicy wyzwolenia KZ Dachau, w kaplicy sióstr Karmelitanek położonej obok obozu koncentracyjnego Dachau, odprawiona została 30 kwietnia 2005 r. Msza św. której przewodniczył przybyły z Polski 90-letni ks. bp Ignacy Jeż, emerytowany ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i były więzień KZ Dachau. Po Mszy św. parafianie przeszli procesjonalnie na teren obozu, gdzie złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą polskich księży, którzy w Dachau oddali swe życie.

 

 

Uroczystości z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu

01. dachau mszaNa terenie obozu w Dachau odbyły się 1 maja 2005 r. centralne uroczystości z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego. Uroczystość rozpoczęła okolicznościowa Msza św. na terenie obozu w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa, której przewodniczył ks. kardynał Friedrich Wetter ordynariusz archidiecezji Monachium – Freising m.in. w koncelebrze z ks. bp. Ignacym Jeżem, emerytowanym ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i byłem więźniem KZ Dachau oraz z proboszczem PMK Monachium o. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z premierem rządu bawarskiego dr. Edmundem Stoiberem na czele. Przy pomniku Kz – towca złożone zostały wieńce od ponad 50 delegacji i przedstawicielstw.

 

Srebrny Jubileusz kapłaństwa proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego CSsR

05. 25 lat proboszczaW dniu 26 czerwca 2005 r. cała wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Monachium świętowała bardzo uroczyście Srebrny Jubileusz kapłaństwa proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego CSsR. W kościele św. Józefa odprawiona została okolicznościowa Msza św., której przewodniczył ksiądz jubilat. W koncelebrze wzięli udział: przewodniczący Referatu ds. Misji Obcojęzycznych Monachijskiej Archidiecezji Mon. Wolfgang Huber, proboszcz niemieckiej parafii św. Józefa Pater Siegfried Huber, pracujący na niemieckiej parafii ks. kan. Henryk Bujok, przybyli z Polski: Prowincjał Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów o. dr. Zdzisław Klafka CSsR; ekonom prowincji o. Janusz Sok CSsR, byli wikariusze współpracujący w poprzednich latach z księdzem proboszczem: o. dr. Krzysztof Bieliński CSsR, o. Tomasz Sadowski CSsR i o. Henryk Sitko CSsR oraz obecni współpracownicy: wikariusze o. Bogusław Augustowski CSsR i o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR i studiujący w Monachium o. Janusz Urban CSsR. Okolicznościową homilię wygłosił o. dr. Zdzisław Klafka CSsR, który w ciepłych słowach przypomniał drogę kapłańską jubilata.

01. 25 lat proboszcza 1Ojciec Pławecki po ukończeniu w dniu 5 czerwca 1980 r. Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów i wyświęceniu na kapłana wyjechał do pracy misyjnej w Boliwii. Po czterech latach owocnej i wytrwałej pracy został w 1984 r. skierowany na studia doktoranckie do Rzymu na Akademię Alfonsjańską przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1990 r. uzyskał tytuł doktora teologii moralnej. W parę miesiący później przełożeni zakonni skierowali o. Stanisława na monachijską placówkę misyjną, gdzie pracuje z dużymi sukcesami do dzisiaj.

Na zakończenie Mszy św. życzenia w imieniu obu Rad Parafialnych (przy Max-Kolberger-Str. oraz Heßstr.) złożyli przewodniczący: pani Agnieszka Papierowska oraz prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, który m.in. dziękował ojcu proboszczowi za działalność nie tylko duszpasterską, ale też za zaufanie i wspieranie działalności świeckich, przede wszystkim w Radzie Parafialnej; czynienia dużego wysiłku01. 25 lat proboszcza 2 dla zachowania polskiej tożsamości i rozwój parafialnej Szkoły Przedmiotów Ojczystych; za założenie parafialnego stowarzyszenia Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Monachium oraz podkreślił wspieranie przez o. Pławeckiego tak bardzo ważnych aktywności w tutejszym Kościele lokalnym jak udział świeckich w radach laikatu niemieckiego różnych szczebli; udział w imprezach miejskich a szczególnie procesji Bożego Ciała, Bennofest, Mszy św. Narodów czy Drogi Krzyżowej Narodów, które wyraźnie pokazują naszą obecność i aktywność w Kościele lokalnym oraz integrację z Kościołem tutejszej archidiecezji. Życzenia złożyły także dyrektorki obu szkół przyparafialnych z dziećmi oraz przedstawiciele ministrantów. Okolicznościową Mszę św. ubogacił swoim śpiewem chór parafialny pod kierownictwem pana Józefa Obuchowskiego.

Po zakończeniu Mszy św. w sali parafialnej przy kościele św. Józefa odbyła się się Akademia, podczas której wystąpiły dzieci ze Szkoły Przedmiotów Ojczystych, zespół taneczny Polonez oraz zespół muzyczny Redemptor. W imieniu polskich księży z Dekanatu Bawarskiego PMK szczególne życzenia Srebrnemu Jubilatowi przekazał ks. kan. dr. Ryszard Iwan z Augsburga. Następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek na dziedziniec przy kościele św. Józefa.

 

O. Dariusz Rzepa CSsR nowym wikariuszem

01. darekWikariuszem PMK Monachium został z dniem 1 sierpnia 2005 r. o. mgr Dariusz Rzepa CSsR.

 

 

 

 

XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii

02. koloniaW dniach 16 - 21 sierpnia br. 20 osobowa grupa młodych ludzi z naszej Misji, pod opieką o. Mariusza Mazurkiewicza CSsR, brała udział w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii. Młodzież pielgrzymowała do, znajdujących się w katedrze, Relikwii Trzech Króli, aby razem z nimi „oddać pokłon Jezusowi” (hasło XX ŚDM), zwiedzano Kolonię oraz Düsseldorf. W czwartek, z kilkuset tysiącami uczestników zgromadzonych nad brzegiem Renu, młodzież bardzo serdecznie i radośnie witała Ojca Świętego Benedykta XVI wpływającego statkiem do miasta. Polacy spoty- kali się codziennie o godz. 21.00 na apelu pod wielkim plakatem z podobizną Jana Pawła II zawieszonym pod kolońską katedrą i czuwali do godz. 21.37. W sobotę uczestniczono we Mszy sw. odprawionej przez Ojca Świętego na Marienfeld oddalonym o ok. 15 km od Kolonii.

 

60 lat polskiego duszpasterstwa w Monachium

01. 60 karpinskiW niedzielę 13 listopada 2005 r. w kościele w Józefa została odprawiona Msza św. dziękczynna za 60 lat polskiego duszpasterstwa w Monachium oraz w intencji pomordowanych i zmarłych polskich duszpasterzy. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Ryszard Karpiński w koncelebrze z prowincjałem Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów o. dr. Zdzisławem Klafką CSsR, prowincjałem Monachijskiej Prowincji Zgromadzenia Redemptorystów o. Edmundem Hippem CSsR, kierownikiem Referatu ds. Duszpasterstwa Obcokrajowców Monachijskiej Archidiecezji ks. prałatem Wolfgangiem Huberem oraz polskimi i niemieckimi duchownymi.

02. jubileusz misji 2Na uroczystość przybyli przedstawiciele MSZ z Konsulem Generalnym RP w Bawarii min. Wacławem Oleksym na czele, weterani II wojny światowej, byli więźniowie obozu KZ Dachau, byli pracownicy Radia Wolna Europa, przedstawiciele laikatu polskiego i niemieckiego, poczty sztandarowe, dzieci i dorośli w strojach ludowych oraz blisko dwutysięczna Polonia.

01. jubileusz misji 2Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp. Ryszard Karpiński, który przypomniał historię polskiego duszpasterstwa w Monachium oraz w gorących słowach podkreślił znaczenie przywiązania do wartości patriotycznych i chrześcijańskich przez tutejszą Polonię, która zachowując swoją katolicką tożsamość jest światłem dla zlaicyzowanego otoczenia. Życzenia gratulacyjne polskiej wspólnocie nadesłał ordynariusz Archidiecezji Monachium-Freising, ks. kardynał Friedrich Wetter. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej domu „Kolpinghaus“odbył się Koncert Jubileuszowy, zorganizowany przez Radę Parafialną, w którym wystąpili: chór parafialny, zespół „Redemptor“, zespół taneczny „Polonia“ oraz artyści Opery Monachijskiej: Kierownikiem artystycznym koncertu był pan Józef Obuchowski.

 

10 lat Redemptora

07. redemptorRazem z przyjaciółmi i sympatykami, zespół muzyczny Redemptor świętował 19 listopada 2005 r. 10–lecie swojego istnienia. W specjalnie na tę uroczystość wynajętym lokalu w Neuaubing ponownie zabrzmiały, znane wielu parafianom naszej Misji, piosenki. Obok składanych życzeń, pojawiły się wspomnienia, a wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa uczestników.

 

 

Nasza Misja. Wydanie Jubileuszowe

01. jubileuszowa 2Ukazało się specjalne wydanie gazetki parafialnej: „Nasza Misja. Wydanie Jubileuszowe. 60 lat duszpasterstwa polskiego w Monachium” pod redakcją o. dr. Stanisława Pławeckiego CSsR, dr Barbary Szablowskiej-Małoszewskiej, o. Mariusza Mazurkiewicza CSsR.

 

 

 

 

 

 

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Heßstr.

 

01. nadanie imienia26 listopada 2005 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Heßstr. imienia Jana Pawła II, na którą przybyli: ks. bp Artur Miziński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, p. Piotr Radosz, konsul ds. polonijnych oraz prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski, wice-przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Po akademii poświęconej osobie Patrona, w kaplicy odbyło się nabożeństwo, w czasie którego ks. biskup poświęcił pamiątkową tablicę.

 

  

2006 r.

Wybory do Rad Parafialnych i Rad Misji

W Archidiecezji Monachium-Freising 12 marca 2006 r. odbyły sie wybory do Rad Parafialnych i Rad Misji.
W PMK Monachium odbyły się również w tym dniu wybory do Rad Parafialnych obu ośrodków duszpasterskich, przygotowane przez Komisje Wyborcze. Parafianie mieli możliwość oddać swoje głosy do urn po każdej Mszy św.

W ośrodku duszpasterskim przy Hessstr. na zebraniu konstytucyjnym w dniu 2 maja ukonstytuowała się Rada Parafialna w składzie: Monika Zielińska – przewodnicząca, Irena Kurowska – wiceprzewodnicząca, mgr Iwona Sztajner – sekretarz, mgr Anna Breitenfellner, Joanna Cieplińska, Andrzej Halemba, Mirosława Lischka, inż. Andrzej Majchrzak, dr Barbara Małoszewska, Bogusław Paniak, Henryk Richter, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Jerzy Trame, Ewa Wczasek, mgr inż. Marek Woszuk, Sebastian Woźniak – członkowie.

W ośrodku duszpasterskim przy Max-Kolmsprerger-Str. na zebraniu konstytucyjnym ukonstytuowała się Rada Parafialna w składzie: mgr Ewa Wilkowska – przewodnicząca, Jan Gręda – wiceprzewodniczący, dr Jacek Szatkowski – sekretarz, Emilia Elgert, Marek Kordasch, Aleksandra Kupczak, Sebastian Olbrich, Anna Orlińska, Danuta Ramczykowska, Barbara Zawadzka – członkowie.

 

Przedstawiciele naszej Misji w niemieckich Radach

Delegaci Misji Obcojęzycznych wybrali 23 maja 2006 r. po sześciu przedstawicieli do Rad Katolików Świeckich Regionu Monachium i Archidiecezji Monachium-Freising. Do Rady Regionu zostali wybrani z PMK Monachium: mgr Jerzy Kupiński i prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski a do Rady Diecezji: pan Andrzej Halemba i mgr Ewa Wilkowska.

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczącym Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium

01. maloszewskiPodczas zebrania konstytucyjnego Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium Archidiecezji Monachium – Freising w dniu 14 lipca 2006 r. na funkcję wiceprzewodniczącego został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski.

 

 

 

Msza św., której przewodniczył Ojciec św. Benedykt XVI

02. papiez w monachium10 września 2006 r. o godz. 10 na placu Międzynarodowych Targów w Monachium miała miejsca uroczysta Msza św., której przewodniczył Ojciec św. Benedykt XVI. Wśród blisko 250 000 wiernych wzięli w niej udział Polacy mieszkający w Monachium. Organizatorem polskiej grupy była PMK Monachium.

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich

6 pazdziernika 2006 r. podczas zebrania konstytucyjnego Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich Archidiecezji Monachium-Freising prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski został wybrany jej wiceprzewodniczącym stając się pierwszym w historii obcokrajowcem na tej funkcji.

 

Medale Exsuli Bene de Ecclesia Merito

01. odznaczenie10 grudnia 2006 r. dr Stanisław Pławecki CSsR, wręczył czterem zasłużonym parafianom: pani Jadwidze Generowicz, panu Andrzejowi Halembie, mgr Maryli Majchrzak i dr Barbarze Szablowskiej–Małoszewskiej medale Exsuli Bene de Ecclesia Merito przyznane przez ks. abp. Szczepana Wesołego byłego Delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. To wysokie odznaczenie przyznawane jest katolikom świeckim za wyjątkowe zangażowanie w pracę społeczną i zasługi dla polskiego Kościoła na Emigracji. Wszystkie wyróżnione osoby przepracowały społecznie w monachijskiej misji kilkanaście lat.

 

 

2007 r.

Pierwsza Msza św. w kościele M.B. Królowej Pokoju

Pierwsza niedzielna Msza św. wieczorna została odprawiona 25 lutego 2007 r. w kościele M.B. Królowej Pokoju na Giesingu.

01. kosciol giesingKościół Matki Bożej Królowej Pokoju (Königin des Friedens) został zbudowany tuż przed II wojną światową. Poświęcił go 24 października 1937 r. Kardynał Michael von Faulhaber. Szczególne wezwanie Królowej Pokoju miało być symbolem chrześcijańskiego dążenia i tęsknoty za pokojem w czasach narodowego socjalizmu. Pierwszy raz tego wezwania użył papież Benedykt XV w maju 1917 r. podczas I wojny światowej.
Od 1994 r. opiekę duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju pełnią polscy franciszkanie konwentualni.

 

Prof. dr. hab. Piotr Małoszewski Kawalerem Orderu św. Sylwestra Papieża

01. sylwesterOjciec Święty Benedykt XVI ustanowił prof. dr. hab. Piotra Małoszewskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Parafialnej naszej Misji, Kawalerem Orderu św. Sylwestra Papieża. Jego postawa w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich, przywiązanie do Stolicy Piotrowej oraz walka o uznanie i docenienie obcojęzycznych katolików znalazła uznanie u władz Archidiecezji Monachium-Freising, które wystąpiły z wnioskiem do Ojca św. Benedykta XVI o wyróżnienie prof. Piotra Małoszewskiego papieskim odznaczeniem. Prof. Małoszewski otrzymał 5 marca 2007 r. order z rąk ks. kardynała Friedricha Wettera, papieskiego administratora archidiecezji Monachium-Fresing.

 

Przedstawienie "Nasza Pasja" w kościele MB Królowej Pokoju

pantomima 2000W niedzielę 18 marca 2007 r. w kościele MB Królowej Pokoju została wystawiona pantomima „Nasza Pasja”. To współczesne przedstawienie Drogi Krzyżowej, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa zgromadziło po Mszy św. wieczornej ok. 150 osób, które z wielkim zainteresowaniem śledziły losy Boga, a jednocześnie w przed- stawionych scenach odnajdywały samych siebie. Reżyseria: pan Marek Nawrocki, muzyka: panowie Marek Nawrocki i Mateusz Jarzębowski. Grupę parafian garjących pantomimę założył pan Marek Nawrocki na Neuperlachu w 2000 r.

 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

kolo przyjaciol fundacji jp iiW Polskiej Misji Katolickiej Monachium zawiązało się 23 marca 2007 r. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
Dowiedz się więcej o Fundacji Jana Pawła II i Kołach Przyjaciół: www.jp2f.opoka.org.pl
Zgodnie z głównymi celami Fundacji Koło pragnie realizować konkretne zadania w wymiarze duchowo-modlitewnym, informacyjnym i finansowym.

  

 

80 lat pana Andrzeja Dalkowskiego

01. dalkowskiW poniedziałek 8 października 2007 r. pan Andrzej Dalkowski, nestor Polonii w Monachium obchodził 80 – te urodziny. Z tej okazji w kościele św. Barbary odprawiona została Msza św., której przewodniczył o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. który przypominając zasługi pana Andrzeja Dalkowskiego podziękował mu gorąco za jego wieloletnią działalność na rzecz Polskiej Misji Katolickiej w Monachium i całej Polonii.

Pan Andrzej Dalkowski urodził się w Toruniu w dniu 8 października 1927 r. Pomimo blisko 60-letniego pobytu w Niemczech pozostał nadal obywatelem polskim. Wywodząc się z rodziny powstańca wielkopolskiego i polskiego legionisty został wychowany w wierności polskim narodowym tradycjom oraz w szacunku i tolerancji do innych. Hasło Bóg-Honor-Ojczyzna wyniesione z domu rodzinnego stało się podstawą jego całego życia. W okresie wojny traci ojca zamordowanego przez niemieckich nazistów. W 1943 r., mając 16 lat wstępuje do konspiracji, w której pozostaje po zakończeniu wojny stając się emisariuszem londyńskiej Rady Politycznej na Kraj.

01. andrzejW 1950 r. ucieka z Kraju przed oczekującym go wyrokiem śmierci i zatrzymuje się w Niemczech Zachodnich, skąd było „bliżej” do ukochanej Ojczyzny. Natychmiast angażuje się w pracę nie tylko Związku Uchodźców Polskich, ale też Międzynarodowego Związku Uchodźców stając się wiceprezesem Zarządu Głównego tej organizacji i orędownikiem spraw Polaków.

W 1953 r. podejmuje służbę w Kompaniach Wartowniczych i Technicznych przy oddziałach Amerykańskich Sił Zbrojnych w Niemczech w których przepracowuje 37 lat, przechodząc w 1990 roku na emeryturę. W uznaniu jego wzorowej służby otrzymuje w dniu 14. 9. 1990 r. dożywotnie członkowstwo 69 Batalionu przy 236 i 534 Kompanii Sygnalizacyjnej US Army.

Poza służbą niezwykle aktywnie i ofiarnie 02. andrzejpoświęca się działalności społeczno-charytatywnej obejmującej m.in. pomoc chorym, opiekę nad polskimi dziećmi czy sprawy socjalne polskich żołnierzy, opiekę nad miejscami polskiej pamięci narodowej czy organizowanie bibliotek, kursów dokształcających i zespołów. Współorganizował Fundusz Kulturalno-Oświatowy oraz Samopomoc Polskich Odziałów Wartowniczych, organizował polskie ogniwa harcerskie oraz zbiórki pieniężne na potrzeby polskiej parafii.

03. andrzej 2Przez długi okres czasu pełnił funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej początkowo Polskiej Parafii a następnie, po likwidacji Samodzielnej Diecezji Polskiej w Niemczech, Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Działając i pracując w Niemczech był zaproszony do udziału w Kongresie Polonii Amerykańskiej w 1975 r. w Waszyngtonie. W 1978 r. był delegatem Polaków w Niemczech na obrady Kongresu Polonii Jutra w Toronto. Wspólpracował z tygodnikiem „Polok” a także był przez wiele lat pełnił funkcję przedstawiciela Muzeum Polskiego w Rapperswilu na Niemcy Zachodnie.

04. andrzejAndrzej Dalkowski był i jest niezmordowany w poszukiwaniu i ocalaniu polskich mogił i pamiątek w Bawarii. Dzięki jego inicjatywie i uporowi odrestaurowano m.in. mogiły Powstańców Styczniowych w Monachium, polskie mogiły i pomnik Polaków na cmentarzu w Dachau, mogiłę Maksymiliana Gierymskiego w Bad Reichenhall, ocalono szczątki polskich oficerów poległych w II Wojnie Swiatowej i przeniesiono je do Kwatery Aliantów na Cmentarzu Perlacher Forst w Monachium oraz wielu innych. Ze szczególnym zaangażowanie dążył pan Andrzej Dalkowski do upamiętnienia Polaków zamęczonych w KZ Dachau doprawadzając do wykonaniu i odsłonięcia w 1999 r. polskiego pomnika na wzgórzu-cmentarzu Leitenberg przy KZ Dachau. Każdego roku czuwał i organizował uroczyte składanie kwiatów i wieńców w dniu wyzwolenia obozu oraz w dniu 1 listopada w obozie i na innych polskich cmentarzach w Bawarii.

05. andrzej 2Andrzej Dalkowski mimo 80 lat nadal angażuje się w utrwalanie, rozwijanie i upowszachnianie kultury i tradycji polskich, działa aktywnie na polu współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie kontaktów międzyludzkich i gospodarczych. Jest dla polonijnego środowiska wzorem Polaka mieszkającego w Niemczech, demostracyjnie zachowującego swoją polskość, a równocześnie otwartego na partnerski dialog ze wszystkimi środowiskami niemieckimi. Jest niezwykle szanowany nie tylko w środowisku polskim ale także niemieckim.

Za swoje dotychczasowe zaangażowanie 06. andrzej 2w sprawy polskie pan Andrzej Dalkowski został wyróżniony:

Złotym Krzyżem Zasługi Rządu Polskiego na Uchodźctwie (1978 r.), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1995 r.) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998 r.).

 

 

2008 r.

Powitanie nowego pasterza archidiecezji Monachium – Fryzynga ks. abpa Reinharda Marxa

01. marxW środę 30 stycznia 2008 r. tysiące mieszkańców Monachium powitało na Marienplatzu nowego pasterza archidiecezji Monachium – Fryzynga ks. abpa Reinharda Marxa. Pod kolumnę Matki Bożej przybyły ze sztandarami i transparentami delegacje parafii, stowarzyszeń i wspólnot katolickich. Obecni byli również przedstawiciele naszej Misji z o. proboszczem dr. Stanisławem Pławeckim CSsR na czele, którzy przynieśli duży transparent z napisem: Polnische Katholische Mission. Słowa powitania wygłosili: ks. kardynał Friedrich Wetter, prof. Alois Baumgarnter, przewodniczący Rady Diecezji Katolików Świeckich, Christian Ude, burmistrz miasta Monachium, a w imieniu premiera rządu bawarskiego Siegfried Schneider, minister kultury. Wszyscy mówcy w serdecznych słowach witali, w sercu Bawarii, nowego pasterza, Westfalczyka. Ks. abp Reinhard Marx podziękował zebranym, iż mimo niesprzyjającej pogody, tak licznie przybyli na Marienplatz. Uroczystość zakończyła modlitwa do Matki Bożej i odśpiewanie hymnu bawarskiego.

 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla pana Andrzeja Dalkowskiego 

07a. andrzej 2W dniu 29 marca 2008 r. w Konsulacie Generalnym RP odbyła się podniosła uroczystość. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał panu Andrzejowi Dalkowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jego wybitnych zasług na rzecz zachowania polskich miejsc pamięci i popularyzowania historii naszego Narodu. Jak podkreślił prezydent w swoim osobistym liście do p. Andrzeja Dalkowskiego, że swoją niezwykłą aktywnością dał on dowód, iż Polakiem można być także, gdy jest się zmuszonym do pozostawania z dala od Ojczyzny oraz, że Polskość to wielka wartość, którą należy pielęgnować. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele Rządu Bawarskiego, duchownych Kościoła katolickiego i greckiego Kościoła prawosławnego, Wspólnoty Żydowskiej w Monachium, Zarządu Muzeum 02. dalkowskiKZ Dachau, rodzina i goście z Polski w tym reprezentanci Fundacji im. Dalkowskich z Torunia oraz przedstawiciele świata nauki i monachijskiej Polonii. Obecny był również o. dr Stanisław Pławecki CSsR, Dziekan Dekanatu Południowego PMK w Niemczech i proboszcz naszej Misji. Laudatio wygłosił prof. Piotr Małoszewski wice w. Chrzescijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – organizacji, polskich katolików, która wystąpiła z wnioskiem o to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Konsul Generalny Elżbieta Sobótka, po odczytaniu 08. andrzejlistu prezydenta RP, udekorowała p. Andrzeja Dalkowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Uroczystość ubogacił koncert skrzypcowy pani prof. Magdaleny Rezler-Niesiołowskiej i Adama Niesiołowskiego.

Zyciorys pana Andrzeja Dalkowskiego jest zamiesz- czony na naszej stronie internetowej w „Kalendarium lat 1945-2008“ pod datą 8 października 2007 r.

 

Odznaczenia państwowe dla pan naszej Misji 

03. odzn konsW sobotę 8 listopada 2008 r. podczas uroczystości z okazji 90-lecia uzyskania Niepodległości Polski, pani Elżbieta Sobótka Konsul Generalna RP wręczyła odznaczenia państwowe trzem paniom z naszej misyjnej wspólnoty. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała pani Elżbieta Jarzębowska za ponad 10-letnią działalność w prowadzeniu Klubu „Fama“. Medale Komisji Edukacji Narodowej za wieloletnią działalność edukacyjną i pielęgnowanie polskości w środowisku Polonii monachijskiej otrzymały: pani mgr Maryla Majchrzak, wicedyrektor misyjnej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II oraz pani dr Barbara Szablowska Małoszewska, członek Rady Parafialnej naszej Misji. Na tej uroczystości obecny był proboszcz naszej Misji o. dr Stanisław Pławecki CSsR a gościem honorowym był reżyser filmowy Jerzy Hoffman. W drugiej części spotkania odbył się koncert pieśni narodowych.

Uroczystość przekazania sztandaru szkole przy Heßstr.

01. przekazanie sztandaruW sobotę 15 listopada 2008 r. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II świętowała swojego Patrona i 90 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas Akademii, którą rozpoczął o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, miała miejsce uroczystość przekazania, przez przedstawicieli rodziców uczniów i parafian naszej Misji, sztandaru szkole. Podczas akademii dzieci i młodzież przypomniały lata niewoli Polski, walkę o niepodległość, radosne odrodzenie Ojczyzny oraz przypomniały sylwetkę Jana Pawła II, Patrona szkoły.

 

Poświęcenie sztandaru Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr.

01. poswiecenie sztandaruW niedzielę, 30 listopada 2008 r., w czasie Mszy św. o godz. 12.00 w kościele św. Józefa, został przez o. proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego CSsR uroczyście poświęcony sztandar Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr. Po poswięceniu przedstawiciele uczniów złożyli przed nim ślubowanie. Sztandar jest znakiem szkoły oraz wyrazem wierności tradycjom szkoły oraz wartościom, które przekazuje nam Sługa Boży Jan Paweł II.

 

 

2009

Pożegnanie Ojca Siegfrieda Hubera

02. siegfriedW niedzielę 15 lutego 2009 r. żegnaliśmy Ojca Siegfrieda Hubera, proboszcza niemieckiej parafii św. Józefa. W koncelebrze Mszy św. odprawionej dla niemieckiej wspólnoty o godz. 10 obecny był proboszcz naszej Misji o. dr Stanisław Pławecki CSsR. Nasza wspólnota parafialna żegnała Ojca Siegfrieda na zakończenie polskiej Mszy św. odprawionej o godz. 12. Ojciec proboszcz i przedstawiciele rady parafialnej, w imieniu wszystkich parafian, w serdecznych słowach wyrazili podziękowanie za okazywaną, nam – Polakom, szczególną życzliwość i wielkie serce. W prezencie przekazano kopię obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ojciec Siegfried jest kapucynem. Przez 30 lat był duszpasterzem w niemieckiej parafii przy kościele Józefa a przez ostatnie 11 lat jej proboszczem. W związku z ukończeniem 75 roku zycia, przeszedł na emeryturę. Jego następnym miejscem zamieszkania będzie klasztor kapucynów w Altötting, miejscowości w której znajduje się najważniejsze Sanktuarium Maryjne w Bawarii.

 

20 – lecie duszpasterstwa polskiego na Neuperlachu 

01. 20 npW niedzielę 3 maja 2009 r. wspólnota parafialna na Neuperlachu świętowała 20 – lecie duszpasterstwa polskiego w tej części Monachium. W uroczystej procesji wniesiony został do kościoła obraz Matki Bożej Częstochowskiej (obraz ten został poświęcony 3 maja 1989 r. podczas pierwszego odpustu parafialnego w tym kościele). Mszy św. w kościele św. Moniki o godz. 12.00 przewodniczył o. Piotr Chyła CSsR wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, który wygłosił również kazanie. W koncelebrze wzięli udział: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, o wikariusz Bogusław Augustowski CSsR oraz o. Dariusz Paszyński CSsR, ks. Andrzej Kołakow, ks. dr Czesław Sajdak, ks. dr Tomasz 02. medal wesolegoSiuda, o. Piotr Stępniak, ks. Julian Tokarski. Obecny był również ks. prałat Henryk Bujok. Po Mszy św. o. Piotr Chyła wręczył czterem osobom medale „Exuli Bene de Ecclesia Merito” przyznane za działalność na rzecz Kościoła na Emigracji przez ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego, byłego Delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Medale otrzymali: p. Danuta Ramczykowska, p. Barbara Zawadzka, p. Marek Nawrocki, p. Bogdan Król. Następnie w sali parafialnej odbyła się druga część uroczytości.

 

25-lecie istnienia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Spotkanie absolwentów, nauczycieli i rodziców                                                                                              03. 25 spotkanie. 25 lecie szpo 2 3

20 czerwca 2009 r. w sali parafialnej przy kościele Matki Bożej Królowej Pokoju na Giesingu odbyło się spotkanie absolwentów, nauczycieli i rodziców Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II z okazji 25 – lecia jej istnienia.
Spotkanie otworzył i przybyłych powitał o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, który w serdecznych słowach podziękował nauczycielom i rodzicom za ich trud i wielkie zaangażowanie w powstanie i rozwój szkoły. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski przewodniczący Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium, pierwszy dyrektor szkoły. 03. 25 spotkanie. 25 lecie szpo 2 2Po tych wystapieniach odbyła się prezentacja historii szkoły przygotowa- na przez dyrekcję szkoły – panie: mgr Marylę Majchrzak oraz Ewę Wczasek. Zdjęcia wyświetlane na ekranie i komentarz przypomniały najważniejsze wydarzenia szkolne, kolejnych nauczycieli, komitety rodzicielskie, rady i zarządy szkoły oraz kolejne dyrekcje. Minutą ciszy uczczono pamięć śp. dr Doroty Wieluńskiej dyrektorki szkoły w latach 1999-2002.
04. 25 spotkanie. 25 lecie szpo 2 5Miłym momentem jubileuszowego spotkania było wręczenie przez o. proboszcza obecnym na spotkaniu nauczycielom i rodzicom zaangażowanym przez wiele lat w działalność szkoły, pamiątkowych dyplomów przygotowanych przez Komitet Rodzicielski z panią Jolantą Sularz na czele.
Po częsci oficjalnej i występach absolwentek szkoły: Elizy Conewa i Agnieszki Wczasek przyszedł czas na wspomnienia i rozmowy. Przygotowana została na tę 06. 25 spotkanie. 25 lecie szpo 2 4okazję wystawa zdjęć zorganizowana przez o. Mariusza Mazurkiewicza CSsR i dr Barbarę Małoszewską obrazująca działalność szkoły przez ostatnie 25 lat, pokazująca wydarzenia szkolne, nauczycieli i działaczy oraz przedstawiająca obecne zdjęcia absolwentów. Obficie zaopatrzony bufet, przygotowany przez grupę rodziców pod kierunkiem pani Ireny Kurowskiej, zaspokoił apetyt wszystkich uczestników.

 

25-lecie istnienia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia i Msza św.

01. akademia z okazji 25-lecia szpo 2W niedzielę 12 lipca 2009 r. wspólnota parafialna z ośrodka duszpasterskiego przy Heßstr. świętowała 25 – lecie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Pierwszą częścią uroczystości była akademia, która rozpoczęła się w niedzielny poranek w sali przy kościele św. Józefa. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu polskiego o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, przewodniczący Zarządu Rady Szkoły powitał przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.. Następnie zabrali kolejno głos: ks. prałat Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia 02. msza sw. z okazji 25 lecia szpo2Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, dziekan Dekanatu Środkowego oraz proboszcz PMK w Dortmundzie, pani minister Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP w Monachium, pani Grażyna Kozłowska, inicjatorka powstania szkoły w 1984 r., prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski, przewodniczący Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium, pierwszy dyrektor misyjnej szkoły, panie: Małgorzata Papiewska i Jolanta Schilling nauczycielki katolickiego gimnazjum i liceum im. Jana Pawła II w Łodzi, współorganizatorki spotkań szkół noszących imię polskiego Papieża.
31. msza sw. z okazji 25 lecia szpo2W następnym punkcie programu pani Aneta Berdys, Konsul ds. Polonijnych wręczyła nagrody laureatom Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, a pani Mirosława Lischka, nauczycielka naszej szkoły nagrodziła zwycięzców konkursu pt. „Znam Jana Pawła II”.
Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie słowno – muzyczne, przygotowane przez panią mgr Marylę Majchrzak wice-dyrektor i nauczycielkę szkoły, obrazujące historię szkoły. Wykonawcami byli uczniowie młodszych i starszych klas. Przed i po akademii można było oglądać wystawę zdjęć, pokazującą wydarzenia szkolne w ciągu 25 lat istnienia szkoły, zorganizowaną przez dr Barbarę Małoszewską i o. Mariusza Mazurkiewicza CSsR.

03. msza sw. z okazji 25 lecia szpo2Msza św. dziękczynna za 25 lat Szkoły Przedmiotów Ojczystych odprawiona po akademii w niedzielę 12 lipca 2009 r. w kościele św. Józefa była kulminacyjnym punktem świętowania Jubileuszu. Mszę św. koncelebrował i kazanie wygłosił ks. Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Na Mszy św. była obecna pani Minister Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP w Monachium oraz pani Aneta Berdys, Konsul ds. Polonijnych.

06. 25 lat 2Po zakończeniu Mszy św. dziękczynnej odprawionej 12 lipca 2009 r., Zarząd Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II z jego przewodniczącym o. proboszczem dr. Stanisławem Pławeckim CSsR na czele wspólnie z Komitetem Rodzicielskim podziękowali osobom zaangażowanym w działalność na rzecz szkoły. Czerwoną różę i upominek otrzymali nauczyciele, członkowie komitetów rodzicielskich, rodzice oraz inne osoby działające społecznie na rzecz szkoły. Wszyscy oni, a także goście, w tym pani Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny i pani Aneta Berdys, Konsul ds.polonijnych, otrzymali pamiątkowe filiżanki z logo szkoły.

 

Pożegnanie o. Bogusława Augustowskiego CSsR

01. augustowskiW niedzielę 19 lipca 2009 r., w Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, nasza monachijska wspólnota żegnała o. Bogusława Augustowskiego CSsR, który od 2001 r. był wikariuszem w naszej misji a od 2004 r. był odpowiedzialnym za działalność duszpasterską na Neuperlachu. O. Bogusław Augustowski został skierowany przez swoich przełożonych do dalszej pracy w redemptorystowskim Wydawnictwie Homo Dei w Krakowie.

 

 

 

 

70 rocznica napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę

01. 70 lat 21 września 2009 r., w 70 rocznicę napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, odbyły się w Monachium przy Siegestor na Ludwigstr. uroczystości upamiętniające tę rocznicę zorganizowane przez parafię św. Ludwika z proboszczem Ulrichem Babinsky na czele i radę dzielnicy Max-Vorstadt przy współpracy Polskiej Misji Katolickiej Monachium. Uczczono pamięc 60 mln ofiar II wojny światowej. Nasi parafianie razem z o. proboszczem dr. Stanisławem Pławeckim CSsR wzięli udział w spotkaniu pod Siegestor o godz. 19.00, a następnie w nabożeństwie ekumenicznym w sali parafialnej kościoła św. Ludwika o godz. 20.00.

 

70 rocznica przybycia pierwszego transportu Polaków do Dachau

02a. polscy w2W niedzielę 20 września 2009 r., w byłym obozie koncentracyjnym Dachau odbyły się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę przybycia pierwszego transportu Polaków. Mszę św. w kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa celebrował proboszcz naszej misji o. dr Stanisław Pławecki CSsR wraz z ks. Janem Zalewskim, duszpasterzem Polaków w Danii, który wygłosił również kazanie. W Eucharystii wzięła udział duża grupa parafian naszej misji, którzy przybyli z parafialnymi chorągwiami i polskimi flagami. Po Mszy św. wszyscy udali się do ewangelickiej kaplicy Versöhnungskirche, by uczestniczyć w nabożeństwie zorganizowanym przez Kościół Ewangelicki i Katolicki.

01a. 70 polscy w 2 2Na nabożeństwie obecni byli również Niemcy, w tym członkowie parlamentów federalnego (Bundestagu) i krajowego (Landtagu) oraz przedstawiciele Rady Katolików Świeckich Archidiecezji Freising-Monachium oraz różnych organizacji katolickich. Modlitwy za Polaków zmarłych w obozie Dachau oraz za pokój na świecie prowadzili, powołani do opieki duszpasterskiej nad byłym obozem Dachau, przedstawiciele: Kościoła ewangelickiego (pastor dr Björn Mensingoraz) oraz arcybiskupa monajchijskiego (diakon Ludwig Schmidinger). Konsulat RP w Monachium reprezentowała pani Aneta Berdys, konsul ds. polonijnych.  

03. polscy w 2Dwa tygodnie po napadzie Niemiec na Polskę, w dniu 16 września 1939 r. przybył do KZ Dachau pierwszy transport 25 Polaków. Tydzień później przywieziona została następna grupa 74 więźniów. Masowe transporty Polaków do Dachau zaczęły się wiosną 1940 r. W sumie w czasie II wojny światowej ponad 40 000 Polaków znalazło się w tym obozie, w tym 1800 polskich księży. Polacy stanowili największą grupę narodowościową w Dachau. 8000 z nich zginęło.

 

Medale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na Heßstr.

01. medal hess 2W sobotę 10 października 2009 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II, podczas obchodzonego w tym dniu Dnia Nauczyciela, odbyła się podniosła uroczystość. Cztery osoby zostały odznaczone medalami za działalność na rzecz szkoły, przyznanymi przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Były to panie: mgr Beata Paniak i mgr Beata Schuhbauer, nauczycielki naszej szkoły oraz Jolanta Sularz przewodnicząca i Dorota Jania, skarbnik Komitetu Rodzicielskiego. Medale wręczyli: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR i prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski, przewodniczący Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium. Obecna byla pani Aneta Berdys, konsul ds. polonijnych.

 

Medale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na Neuperlachu 

W niedzielę 13 grudnia 2009 r. w kościele św. Moniki na Neuperlachu odbyła się podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” za wieloletnią działalność nauczycielkom parafialnej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w ośrodku duszpasterskim na Neuperlachu. Srebrne Medale Wspólnoty Polskiej otrzymały panie Izabela Kulesza-Ubrich i Halina Wojnarowicz natomiast Brązowy Medal otrzymała pani Renata Brunn. W imieniu prezesa Wspólnoty Polskiej pana marszałka Macieja Płażyńskiego, medale wręczył prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - przewodniczący Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium w towarzystwie o. proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego CssR oraz pani Anety Berdys, konsula ds. Polonijnych.