1990-1999

1991 r.

Nowy proboszcz w PMK Monachium I

O. dr Stanisław Pławecki CSsR objął z dniem 1 lutego funkcję proboszcza Polskiej Misji Katolickiej Monachium I.

O. dr Stanisław Pławecki CSsR

01. proboszcz 2Urodził się 21.07.1954 r. w Żegocinie k. Bochni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokszałcącego w Limanowej rozpoczął w 1973 r. studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Już w czasie pobytu w seminarium interesował się sprawami i problemami misji zagranicznych. Należał do Koła Misyjnego, którego był również przewodniczącym. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 05.06.1980 r. w Tuchowie. Po święceniach został skierowany na studium przygotowawcze do pracy misyjnej w Louvein (Belgia). W 1981 r. wyjechał do Boliwii. Głównym polem jego działalności duszpasterskiej były: praca z młodzieżą, lekcje religii w miejscowych szkołach, opieka nad oazą młodzieżową, a także wyjazdy z posługą duszpasterską do wiosek indiańskich. Pełnił również funkcję kapelana miejscowej jednostki wojskowej. W 1984 r. wysłany został do Rzymu na Akademię Alfonsjańską przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w celu podjęcia specjalistycznych studiów z zakresu teologii moralnej. Przez cały czas pobytu w Rzymie sprawował opiekę duszpasterską nad grupą polskich azylantów. W 1990 r. uzyskał tytuł doktora teologii moralnej na podstawie rozprawy pt.: „Wyzwolenie jako imperatyw moralny chrześcijanina w latyno – amerykańskiej refleksji teologiczno-moralnej”. Z dniem 01.02.1991 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz Polskiej Misji Katolickiej Monachium I. Od 22.11.2002 r. pełni funkcję dziekana Południowego Dekanatu PMK w Niemczech. Od 01.09.2004 r. jest proboszczem PMK Monachium złożonej z dwóch ośrodków duszpasterskich (Heßstr. i Neuperlach).

Obrzęd objęcia urzędu przez nowego proboszcza

02. proboszcz3 lutego w kościele św. Józefa podczas Mszy św. o godz. 12.00, miał miejsce liturgiczny obrzęd objęcia urzędu przez nowego proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego CSsR. Mszę św., kórej przewodniczył nowy proboszcz, koncelebrowało 15 księży. Niemiecki Kościół reprezentowali: ks. prałat Penger, kierownik referatu Duszpasterstwa Obcokrajowców w monachijskiej kurii, o. Josef Stöckl, przełożony monachijskiej prowincji redemptorystów, ks. proboszcz parafii św. Józefa i ks. proboszcz parafii św. Piotra. Na objęciu urzędu przez nowego proboszcza był również ks. rektor Franciszek Mrowiec i ks. dziekan Dekanatu Południowego Józef Mołdysz oraz ks. Czesław Nowak, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej Monachium II. Władze zakonne reprezentowali: o. dr Leszek Gajda CSsR, prowincjał Zgromadzenia Redemptorystów, o. Jan Zubel CSsR, wikariusz prowincjalny, o. Stanisław Wróbel CSsR, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie. Przybyli również współbracia z Landshutu, Ingolstadt, Regensburga i Gars. Rolę gospodarza uroczystości pełnił o. Witold Szamburski CSsR.

Pierwsza gazetka szkolna w PMK Monachium I

01. gazetka szkolna 2W lipcu ukazała się pierwsza gazetka szkolna Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy PMK Monachium I wydana przez Komitet Rodzicielski.
Do chwili obecnej (2007 r.) ukazało się 17 wydań gazetki: – 7 lat, 1991, red. Zofia i Alfred Ciernia, – Po ośmiu latach, 1992, red. Marzena Żylińska, Barbara i Piotr Małoszewscy, – Znów minął rok, 1993, red. Brygida Jakubowska, Barbara i Piotr Małoszewscy, – Nasza szkoła ma 10 lat, 1994, red. Brygida Jakubowska, Maryla Majchrzak, Barbara i Piotr Małoszewscy, – Echa naszej szkoły, 1995, red. Maryla Majchrzak, Barbara i Piotr Małoszewscy, – Szkolne chwile, 1996, red. Maryla Majchrzak, Barbara i Piotr Małoszewscy, – W rytmie czterech pór roku, 1997, Katarzyna Olkiewicz, Jadwiga Konopka i przyjaciele, – Na wesoło, 1998, red. Urszula Szpetkowska, Ewa Stypułkowska-Zahn. – 15 lat minęło, 1999, red. Małgorzata Sladeczek, Ewa Stypułkowska-Zahn, Małgorzata Gorska, – Echa szkoły, 2000, red. Maryla Majchrzak, Ewa Stypułkowska – Zahn, o. Henryk Sitko CSsR, – Nasza szkoła u progu nowego tysiąclecia, 2001, red. Maryla Majchrzak, Ewa Stypułkowska-Zahn, o. Henryk Sitko CSsR, – My i nasza szkoła, 2002, red. Maryla Majchrzak, Anida Krajewska, o. Henryk Sitko CSsR, – Refleksje szkolne, 2003, red. Beata Tomczyk-Paniak, Anida Krajewska, Alicja Wika, o. Henryk Sitko CSsR, – 20 lat po polsku, 2004, red. Maryla Majchrzak, Ewa Wczasek, o. Henryk Sitko CSsR, – Wierni korzeniom, 2005, red. Mira Czarnecka, Tomasz Czarnecki, Anida Krajewska, o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, o. dr Stanisław Pławecki CSsR, Ewa Wczasek, – Tam dom mój, gdzie serce moje… , 2006, red. Mira Czarnecka, Tomasz Czarnecki, – Rodem z Polski, 2007, red. Mira Czarnecka, Tomasz Czarnecki, Maryla Majchrzak.

Na zdjęciu: pierwsza gazetka szkolna z 1991 r.

 

Szkoła polska dla dzieci w PMK Monachium II

01. stzkola npPrzy PMK Monachium II powstała Szkółka Parafialna z lekcjami religii i języka polskiego. Pierwszymi organizatorkami Szkółki były: siostra Elżbieta Kardela, Alicja Zalewska, Lesława Załuska i Barbara Tatarowska.

 

 

 

 

Nowa Rada Parafialna przy PMK Monachium I

01. rada paraf. 92Przy PMK Monachium I w listopadzie 1991 r. została powołana przez o. proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego CSsR Rada Duszpasterska.
W jej skład weszli: o.dr Stanisław Pławecki CSsR – przewodniczący, o. Marian Krakowski CSsR – wiceprzewodniczący (do 1992), o. Tomasz Sadowski CSsR (od 1992), Anna Świdlicka – wiceprzewodnicząca (do 1994), dr Mirosław Sztajno – sekretarz (do 1992, w Radzie do 1994), dr inż. Piotr Małoszewski – sekretarz (od 1992) oraz członkowie: mgr Zofia Ciernia, Daniela Gardzielewska, Edward Halemba, mgr Lidia Karpińska, Adam Karpiński, dr Barbara Małoszewska, mgr Grażyna Michalak, Leszek Michalak, lek. med. Anna Sztajno (do 1994), mgr Andrzej Szeląg (do 1992), Beata Żmuda, Paweł Żmuda, Andrzej Halemba (od 1993), oraz od 1994 r. Jerzy Bielecki, Jadwiga Generowicz, mgr Maryla Majchrzak.

Zespół Pieśni i Tańca "Polonez"

01. polonezPrzy Polskiej Misji Katolickiej Monachium II, z inicjatywy panów: Zbigniewa Sadlaka i Włodzimierza Maciejewskiego, powstał jesienią 1991 r. Zespół Pieśni i Tańca, który w czerwcu 1992 r. przyjął nazwę „Polonez”. Tego samego roku powstał zespół dziecięcy. W latach 1991 – 2003 zespół „Polonez” wystąpił m.in. w Monachium na Światowych Dniach Ekumenicznych, w Dniu Kultury w Centrum NATO w Garmisch-Partenkirchen, w Dortmundzie na 01a. polonez dziec 96pierwszym Polonijnym Festiwalu Folklorystycznym. Zespół posiada ponad 50 strojów ludowych (krakowskie, lubelskie, góralskie, łowickie, cieszyńskie, beskidzkie) dla dorosłych oraz 40 strojów dziecięcych.

 

 

 

 

1992 r.

Rada Parafialna przy PMK Monachium II

Przy PMK Monachium II powołana została wiosną 1992 r. przez ks. proboszcza Czesława Nowaka Rada Parafialna w składzie: Jacek Raganowicz – prezes, mgr Marek Elgert i Grażyna Kozłowska – z-cy prezesa oraz Marcin Idziński, Elżbieta Kołakow, Małgorzata Kotarska, Wiesław Matuszewski, Piotr Lorenz, Adam Pruszkowski, Barbara Sławińska, Roman Sławiński, Barbara Tatarowska, Maria Veith, Roman Veith, Roman Zalewski, Lesława Załuska – członkowie.

 

Występ zespołu Polonez z Neuperlachu na spotkaniu bierzmowanych w sali przy kościele św. Józefa

polonez u sw. jozefa. 1992W maju1992 r. po uroczystości przyjęcia przez młodzież Sakramentu Bierzmowania w sali parafialnej przy kościele św. Józefa odbyło się spotkanie bierzmowanych i ich rodzin. W pierwszej części spotkania wystąpił zespół Polonez z Neuperlachu.

Na zdjęciu: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki dziękuje członkom zespołu Polonez za uświetnienie spotkania.  

 

 

Poświęcenie sztandaru Samodzielnego Koła Oddziału b. Żołnierzy AK w Niemczech

01. sztandar21 czerwca 1992 r. odbyło się kościele św. Moniki na Neuperlachu poświęcenie sztandaru Samodzielnego Koła Oddziału b. Żołnierzy AK w Niemczech.
Na zdjęciu.: Poczet sztandarowy podczas uroczystości w kościele św. Moniki. Od lewej strony: Aleksander Menhard, Anatol Kobylinski, Irma Zembrzuska-Wysocka.

 

 

 

Szczep „Białe Orły” Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.

01. harcerze 92Założenie w lipcu 1992 r. przy PMK Monachium I szczepu „Białe Orły” Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Założycielem był: druh podharcmistrz Waldemar Nowakowski wraz z synem dh Sławkiem Nowakowskim i dh Marianem Rzepeckim. Szczep „Białe Orły“ był wielokrotnie organizatorem i uczestnikiem zlotów harcerskich i szkoleń Choragwi Europejskiej, m.in. w Monachium, Londynie i Kopenhadze. Wchodził również w skład Chorągwii Niemieckiej „Pfadfinderschaft Grenzland“, przyczyniając się do upowszechniania polskiej tradycji i kultury pośród młodzieży niemieckiej.

Pożegnanie wikariusza o. Mariana Krakowskiego

pozegnanie o. krakowskiegoW lipcu 1992 r. parafianie Polskiej Misji Katolickiej Monachium I pożegnali o. Mariana Krakowskiego CSsR , który po trzech latach pracy duszpasterskiej w Monachium powrócił do Polski.

 

 

 

 

Nowy wikariusz w PMK Monachium I

1 sierpnia 1992 r. 01. sadowskiwikariuszem PMK Monachium I został o. Tomasz Sadowski CSsR.

 

 

 

 

 
 
Przekazanie sztandaru Samodzielnego
 Koła Oddziału b. Żołnierzy AK w Niemczech 

02. sztandar 2

 

Sztandar Samodzielnego Koła Oddziału b. Żołnierzy AK w Niemczech przekazany w opiekę monachijskim harcerzom Szczepu „Białe Orły” z PMK Monachium I.  

 

 

 

 

  

 

Zespół Polonez na Oktoberfeście

polonez. 1992. oktoberfest. pochod 1We wrześniu 1992 r. zespół Polonez z Polskiej Misji Katolickiej Monachium II na Neuperlachu wziął udział w pochodzie na rozpoczęcie Oktoberfestu, który przeszedł ulicami Monachium. Zespół Polonez wystąpił również w Zirkus Krone.

 

 

 

 

1994 r.

I Festiwal Piosenki Dziecięcej

01. festiwalI Festiwal Piosenki Dziecięcej w PMK Monachium I zorganizowany przez panią mgr Lidię Karpińską odbył się w czerwcu 1998 r. Do 2011 r. odbyło się dziesięć festiwali (ostatni w 2008 r.).
Pomysłodawcami i organizatorami pierwszego Festiwalu byli: pani mgr Lidia Karpińska i o. Krzysztof Bieliński CSsR. Pózniej organizacją festiwalu zajmowała się pani Lidii Karpińska. Jedynym warunkiem udziału w Festiwalu bylo zaśpiewanie polskiej piosenki. Dzieci i młodzież do 16-tu lat chętnie śpiewały nowe i stare przeboje, nie brakowało też piosenek o treści religijnej.
Do tej pory na festiwalowej scenie usłyszeliśmy ponad 250 polskich piosenek! Niektórzy wykonawcy wystąpili na festiwalu 4 lub nawet 5 razy.
W prowadzeniu koncertu pomagali: o. Krzysztof Bieliński CSsR, pan Krzysztof Kirchner, pan Andrzej Sobczyszyn, o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR oraz byli uczniowie parafialnej szkoły: Anna Karpińska, Marta Okoniewska i Sebastian Woźniak.

Na zdjęciu: uczestnicy IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w 2005 r.

120 rocznica śmierci polskiego malarza Maksymilina Gierymskiego.

01. gierymski120 rocznica śmierci polskiego artysty malarza Maksymilina Gierymskiego. 16 września na cmentarzu przy kościele St. Zeno w Bad Reichenhall odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy nagrobnej poświęconej zmarłemu artyście (po jego grobie na tym cmentarzu nie pozostał żaden ślad). Na uroczystość przybyli m.in. pan Andrzej Kaczorowski, Konsul Generalny RP w Monachium, burmistrz miasta Bad Reichenhall z członkami Rady Miejskiej oraz bawarska Polonia. Obecni byli również przedstawiciele naszej Misji z o. proboszczem dr. Stanisławem Pławeckim CSsR na czele. Tablicę pamiątkową poświęcił ks. prałat Ignacy Siwiec.

02. gierymski 2Maksymilian Gierymski urodził się w 1846 r. W chwili wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 r. mial niecałe 17 lat. Mimo sprzeciwu ojca, uciekł z domu i wziął udział w powstaniu. Po jego upadku, wraz z bratem Aleksandrem, wyjechał z kraju i studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Szybko stał się sławny i jego obrazy zaliczały się do cenionych. Został członkiem Berlińskiej Akademii Nauk. Maksymilian Gierymski był autorem obrazów przedstawiających sceny powstańcze z 1863 r., stylizowane polowania i nastrojowe pejzaże inspirowane polskim krajobrazem. Zachorował na gruźlicę i wyjechał na leczenie do Bad Reichenhall, gdzie zmarł w 1874 r. w wieku 28 lat. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

 

 Dni Rodziny w PMK Monachium I

01. dni rodziny 2Z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny w PMK Monachium I zorganizowano w listopadzie Dni Rodziny. Pani senator prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat: „Rodzina według Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej”.

 

 

 

  

 

 

 

Pierwszy numer gazetki parafialnej „Wspólnota"

01. gazetka par pierwsza 2W PMK Monachium I, z inicjatywy o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR, ukazał się w grudniu 1994 r. pierwszy numer gazetki parafialnej „Wspólnota” wydawanej do 1996 r. W skład redakcji wchodzili: o. dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Krzysztof Bieliński CSsR, s. Anna Flasza SJK, Beata Halemba, Andrzej Halemba, Maryla Majchrzak, Barbara Małoszewska, o. Tomasz Sadowski CSsR, Michał Michalski.
Na zdjęciu: Nr 4 – grudzień 1995.

 

 

 

 

 1995 r.

 Zespół Redemptor

01. redemptor5Z inicjatytwy o. Tomasza Sadowskiego CSsR w Polskiej Misji Katolickiej Monachium I powstał jesienią 1995 r. zespół Redemptor.

 

 

 

 

 

 

 

50 – lecie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

01. 50-lecie 2Z okazji 50 – lecia Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech centralne uroczystości odbyły się w listopadzie w Würzburgu. Przybył na nie ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski oraz liczni polscy i niemieccy biskupi. W południe odprawiona została uroczysta Msza św., w której wzięli udział przedstawiciele Polskich Misji Katolickich z całych Niemiec. Chór PMK Monachium pod kierunkiem Józefa Obuchowskiego śpiewał podczas Mszy św. Po południu w sali kongresowej odbył się uroczysty koncert, podczas którego wystąpiły zespoły i indywidualni artyści z poszczególnych misji. PMK Monachium I reprezentował chór parafialny.

1996 r.

Poświęcenie nowych pomieszczeń dla PMK Monachium I 

01. wesoly w misjiPoświęcenie nowych pomieszczeń na parterze budynku przy Heßstr., które zostały przekazane PMK Monachium I po wyprowadzeniu się wspólnoty Koscioła Greckiego. Poświęcenia w dniu 23 czerwca 1996 r. dokonał ks. biskup Szczepan Wesoły, delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

 

 

 

Poświęcenie nowych pomieszczen dla PMK Monachium II

9 listopada 1996 r. odbyło się 01. np budynek parf 2poświęcenie i przekazanie na Neuperlachu nowego budynku dla parafii niemieckiej i PMK Monachium II

 

 

 

 

 

 

 

Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W dniach 10-16 listopada 1996 r. miała miejsce Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po mieszkaniach parafian z PMK Monachium II.

 

Misje święte 

W dniach 10-16 listopada 1996 r. odbyły się w PMK Monachium I Misje święte przed peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w PMK Monachium I

01. peregrynacja 96Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w PMK Monachium I (17-23 listopada). Podczas uroczystej Mszy św. odprawionej 17 listopada 1996 r. w kościele św. Józefa, kazanie wygłosił ks. biskup Engelbert Siebler, sufragan monachijski. W czasie peregrynacji rozważania prowadził o. Jan Król CSsR.

 

 

 

1997 r.

Nowa Rada Parafialna w PMK Monachium I

01. rada oaraf 2002Powołanie przez o. proboszcza dr Stanisława Pławeckiego CSsR w marcu 1997 r.  Rady Parafialnej PMK Monachium I w składzie:przewodniczący: doc. dr hab. inż. Piotr Małoszewski; wiceprzewodnicząca: mgr Maryla Majchrzak; sekretarz: Krystyna Szymańska; członkowie: Jerzy Bielecki, Daniela Gardzielewska (do 1997), Jadwiga Generowicz, Andrzej Halemba, Edward Halemba, mgr Mariola Hanusiewicz, Stanisław Kulig, Paweł Kuśmierz, inż. Andrzej Majchrzak, dr Barbara Małoszewska, Katarzyna Mikocka (do 1998), Jan Smykowski (do 1997), Zbigniew Generowicz (od 1999), dr Dorota Wieluńska (od 1999). W roku 2001 do Rady doszli: Irena Kurowska, Bogusław Paniak, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Jolanta Sularz.

Nowy wikariusz w PMK Monachium I

01. sitkoWikariuszem Polskiej Misji Katolickiej Monachium I od 1 sierpnia 1997 r. został o. Henryk Sitko CSsR.

 

 

 

 

 

 

Pierwszy koncert Charytatywny

01. koncert chW PMK Monachium I odbył się jesienią 1997 r. pierwszy Koncert Charytatywny. Do 2011 r. odbyło się 10 Koncertów Charytatywnych.
Na zdjęciu: VIII Koncert Charytatywny w 2004 r. na rzecz dzieci z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego „Dom Światełko” w Godynicach k. Sieradza kierowanego przez siostry urszulanki.

 

 

 

 

 Dar Serca

01. boz. dar 1998 2W PMK Monachium I od 1992 r. przeprowadzane są w Adwencie i w Wielkim Poście zbiórki pieniędzy na rzecz ubogich dzieci i rodzin w Polsce. Akcję Dar Serca organizuje Komisja Charytatywna Rady Parafialnej. W grudniu 1997 r. po raz pierwszy każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkową świecę z napisem “Bożonarodzeniowy Dar Serca 1997”.
Na zdjęciu: świeca wręczana ofiarodawcom w 1998 r.

 

 

 

 

 

 1998 r.

Wizytacja PMK Monachium I przez ks. biskupa Engelberta Sieblera

01. sieblerWizytacja PMK Monachium I przez ks. biskupa Engelberta Sieblera, sufragana monachijskiego. 25 stycznia 1998 r. po Mszy św., której przewodniczył ks. biskup odbyło się spotkanie z wiernymi a po południu spotkanie z Radą Parafialną i przedstawicielami poszczególnych grup parafialnych.

 

 

Nowa Rada Parafialna w PMK Monachium II

Powołanie 10 maja 1998 r. przez ks. proboszcza Czesława Nowaka nowej Rady Parafialnej w PMK Monachium II w składzie: Przewodniczący: lek. med. Jacek Zadrożny; z-cy przewodniczącego: mgr Marek Nawrocki i mgr Marek Elgert; członkowie: Adam Dyrko, Barbara Grabowska, Bogdan Król, Zofia Kuczer, Jacek Raganowicz, Waldemar Wrona, mgr Ewa Wilkowska.

Poświęcenie pamiątkowej tablicy w kościele św. Barbary

04. tablica 2Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w kościele św. Barbary upamiętniającej wizytę ks. kardynała Karola Wojtyły w tym kościele w 1974 r. oraz działalność ks. prałata Pawła Kajki. Okolicznościowej Mszy św. 25 października 1998 r. przewodniczył ks. arcybiskup Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji w koncelebrze z: ks. prałatem dr. Franciszkiem Mrowcem, Rektorem PMK w Niemczech, ks. prałatem Ignacym Siwcem oraz proboszczami obu Polskich Misji Katolickich : ks. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR oraz ks. Czesławem Nowakiem. Inicjatorem uroczystości był pan Andrzej Dalkowski, a fundatorem tablicy Konsulat Generalny RP w Monachium. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Monachium z panią Jolantą Kozłowską na czele oraz przedstawiciel Rządu Bawarskiego Ministerialrat Dr. Rudolf Baer.

Inicjatorem uroczystości poświecenia tablicy był pan Andrzej Dalkowski, a fundatorem tablicy Konsulat Generalny RP w Monachium.

Radio Maryja w PMK Monachium I

01. radio maryja21-22 listopada 1998 r. w PMK Monachium I przebywało z wizytą „Radio Maryja” z o. dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem CSsR i o. Janem Królem CSsR.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer gazetki parafialnej "Nasza Misja"

01. nasza misja 2W grudniu 1998 r. w PMK Monachium I ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej Nasza Misja. W skład redakcji wchodzą: o. dr Stanisław Pławecki CSsR, dr Barbara Szablowska-Małoszewska, o. Henryk Sitko CSsR (do 2004), o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR (od 2004). Do 2012 r. ukazało się w sumie 35 numerów “Wspólnoty” i “Naszej Misji”.
Na zdjęciu: Gazetka: Boze Narodzenie 2010.

 

 

 

 

 

1999 r.

Chór w PMK Monachium II 

01. chor np 2W PMK Monachium II powstał w styczniu 1999 r. chór będący początkowo częścią zespołu folklorystycznego „Polonez”. Później został przekształcony w chór parafialny.
Na zdjęciu: chór parafialny na Neuperlachu kierowany obecnie przez pana Zdzisława Tulikowskiego, 2005 r.

 

 

 

Przedstawienie  "Znak Krzyża"

W dniach 23 marca i 17 kwietnia 1999 r. odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Znak krzyża” przygotowane przez młodych parafian PMK Monachium I.

Odsłonięcie pomnika na wzgórzu Leitenberg

01. leitenberg1 maja 1999 r. - Odsłonięcie pomnika na wzgórzu Leitenberg upamiętniającego Polaków poległych w obozie koncentracyjnym w Dachau. Mszę św. w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa odprawił ks. bp Ignacy Jeż, były więzień KZ Dachau, w koncelebrze z o. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR, proboszczem PMK Monachium.

Pomnik poświęcony Polakom - ofiarom nazizmu, zamęczonym w KZ Dachau powstał z inicjatywy pana Andrzeja Dalkowskiego. Znajduje się tuż za bramą, przy głównej alei.  Na tym pomniku widnieje napis: "Uszanuj tych, co uszli z piekła łagrów cali, uczcij, zachowaj w sercu tych, co tam zostali". Na cmentarzu na wzgórzu Leitenberg pochowanych zostało we wspólnym grobie 7600 więźniów.

Bennofest

01. polonez na bennofest12 czerwca 1999 r. PMK Monachium I wzięła udział po raz pierwszy w obchodach święta św. Benona (Bennofest), patrona Monachium, zorganizowanego przez Radę Katolików Świeckich Regionu Monachium Archidiecezji Monachium-Freising. Od tamtego roku, PMK Monachium corocznie, obok ok. 50 wspólnot i organizacji katolików niemieckich, prezentuje polską działalność duszpasterską, kulturalną i społeczną. Miejscem wystawy do 2008 01. benofest 2011r. była ulica Kaufingerstrasse na przeciwko kościoła św. Michała a od 2008 r. Odeonsplatz. Członkowie Komisji Kultury Rady Parafialnej przygotowują materiały informacyjne m.in. o Misji (historia i działalnosc), Jasnej Górze, Miłosierdziu Bożym, redemptorystach. Na zdjęciach: Zespół „Polonez“ z Neuperlachu w 2006 r. oraz Bennofest 2011.

  

 

IV Dni Kultury Dekanatu Południowego

W dniach 13-14 listopada 1999 r. odbyły się w Monachium IV Dni Kultury Dekanatu Południowego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Organizację ich powierzono Polskiej Misji Katolickiej Monachium I. Obchody rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w kościele św. Józefa, której przewodniczył ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Po południu w auli Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana odbył się Koncert Polonijny, w którym wzięli udział wykonawcy indywidualni, zespoły muzyczne i taneczne, chóry z polskich parafii dekanatu Południowego. Reprezentowali oni misje z następujących miast: Amberg, Achaffenburg, Augsburg, Hanau, Hof, Ingolstadt, Kassel, Landshut, Meissner-Abgerode, Monachium I, Monachium II i Würzburg. W drugim dniu obchodów odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej.

Rekolekcje adwentowe

W dniach 28 listopada do 1 grudnia 1999 r. odbyly sie w PMK Monachium I Rekolekcje adwentowe poprzedzające peregrynację kopii obrazu Miłosierdzia Bożego w rodzinach.

Festiwale Dziecięce Debiuty

W latach 1999-2003 – w PMK Monachium II odbyło się pięć Festiwali Dziecięcych Debiuty. Pierwsze trzy Festiwale (1999, 2000, 2001) składały się z dwóch części: pierwszego dnia odbywał się Koncert Młodych Talentów, podczas którego młodzi wykonawcy prezentowali grę na różnych instrumentach, drugiego dnia odbywał się „Dziecięcy Show”, na który składały się występy zespołu „Polonez”, Koncert Piosenki Dziecięcej, występ Młodzieżowej Grupy Tanecznej, Mini Play-Back-Show oraz Pokaz Mody Dziecięcej. Czwarty Festiwal odbył się w 2002 r. i składał się z Koncertu Młodych Talentów oraz Koncertu Piosenki „Debiuty”. W latach 2001 i 2002 wystąpiła również Dziecięca Grupa Cyrkowa.
29 czerwca 2003 r., w ramach piątego Festiwalu „Debiuty”, w Wyższej Szkole Muzycznej w Monachium odbył się Koncert Młodych Talentów. Wystąpili polscy studenci Wyższych Szkół Muzycznych z Monachium i Salzburga.
Inicjatorem i organizatorem Festiwali Dziecięcych „Debiuty” była pani Elżbieta Kołakow